Gräva och schakta - tillstånd

För att få förlägga ledningar på allmän platsmark i Lomma kommun krävs ledningsrättsavtal. Detta tecknas med kommunen. För grävarbeten på allmän platsmark behövs tillstånd från Lomma kommun. Vid arbete eller markupplåtelse som påverkar trafiken ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas. Du ansöker om detta via vår e-tjänst som du hittar i självservice längre ner på sidan.

Grävtillstånd

Grävtillstånd ska sökas av ledningsägaren. Till ansökan ska tydliga kartor av arbetets omfattning ritas in direkt i e-tjänsten.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Trafikanordningsplan (TA-plan) ska sökas vid arbete som påverkar trafiken. Du gör din ansökan i e-tjänsten som du hittar längre ner på sidan. Ansökan ska innehålla information om ditt planerade arbete, tydlig skiss som anger utmärkningar och skyddsanordningar som ska användas.

Upplåtelse av allmän platsmark

Upplåtelse av allmän platsmark för exempelvis byggbodar, containrar eller materialupplag utanför arbetsområdet kräver tillstånd från polismyndigheten, se polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid

Ansökningarna ska vara oss tillhanda tio arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Handläggningstiden är tio arbetsdagar från och med komplett ansökan inkommit.

Nedan hittar du bestämmelser som gäller för grävning på allmän platsmark, e-tjänst för ansökning för grävning, ansökan om TA-plan samt information om kvalitetsdokumentation.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen

Senast uppdaterad: