Om du bygger utan lov
eller gör något som
inte stämmer med det
lov du fått kan
kommunen komma ta ut
en avgift.

Kommunen kan besluta
att du måste söka lov
i efterhand eller ta bort
det du byggt om det inte
får lov att stå där.

Olovligt byggande och ovårdad tomt

Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen granska åtgärder som påbörjats utan bygglov, anmälan eller i strid mot beslut. Vidare ska ovårdade tomter kontrolleras eftersom dessa kan utgöra en olägenhet eller utgöra en fara för människor. Det är alltid fastighetsägaren som ansvar för sin byggnad om sin tomt.

Olovligt byggande

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att ta ut en sanktionsavgift ifall en bygglovs- eller anmälningspliktig åtgärd utförts utan att bygglov eller startbesked givits. Nämnden har även rätt att förelägga att söka bygglov i efterhand i de fall det är sannolikt att bygglov hade kunnat givas för åtgärden. Vidare kan man bli skyldig att återställa det man gjort ifall inte bygglov kan givas.

Ovårdad tomt

Som fastighetsägare har man ansvar att hålla sin fastighet och byggnad i vårdat skick.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: