Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Bekämpning av invasiva växtarter

Blomsterlupin och tjärblomster

En invasiv främmande art är en art som etablerat sig utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och sedan breder ut sig ohämmat och orsakar skada på det naturliga ekosystemet och den biologiska mångfalden.

Parkslide, blomsterlupin, pestskråp och jätteloka är exempel på invasiva växtarter med utbredd förekomst i Sverige. Också djurarter kan vara invasiva, exempelvis ullhandskrabba som finns i Lommabukten.

Vem ansvarar för bekämpning av invasiva växtarter?

Ansvaret för att förhindra spridningen av invasiva arter är enligt lagstiftningen delat på flera olika aktörer, bland annat länsstyrelser, kommuner och fastighetsägare.

Kommunen ansvarar för bekämpning på kommunal mark

Kommunen har ett ansvar att bekämpa de invasiva arter på kommunal mark som omfattas av EU:s lista över invasiva arter. Andra arter som inte är reglerade enligt lag kan dock också vara mycket invasiva och viktiga att bekämpa och följa utbredningen av. I Lomma kommun är parkslide och vresros två av dessa arter.

Lomma kommun har sedan år 2019 fått så kallade LONA-bidrag från staten för att kartlägga utbredningen och lämpliga bekämpningsmetoder för arterna vresros, parkslide och jätteslide längs med kuststräckan. År 2023 är projektets sista år, men projekterfarenheterna kommer ligga till grund för kommunens framtida arbete med invasiva arter.

Fastighetsägares ansvar

Utanför kommunal mark är det fastighetsägarens ansvar att hantera invasiva arter. Fastighetsägare har ansvar att inte sprida eller odla invasiva växtarter. Många av de invasiva växterna är mycket lättspridda och kräver därför mycket stor försiktighet vid hantering. Läs på om hur du hanterar olika invasiva arter och se till att hantera eventuellt avfall korrekt.

Hantera växtavfall på rätt sätt

Växtavfall från invasiva arter ska hanteras med försiktighet och får inte läggas bland övrigt trädgårdsavfall. Avfall ska paketeras väl förslutet i dubbla sopsäckar och lämnas på återvinningscentral som tar emot invasiva arter. Avfallet slängs i brännbart restavfall, inte som trädgårdsavfall.

  • Det är förbjudet att lämna trädgårdsavfall på kommunal mark.
    Lägg inte växtavfall från invasiva arter på komposten.
  • Har du små mängder invasivt växtavfall kan du slänga det i hushållsavfallet i noga förslutna påsar.

Hantering av invasivt växtavfall – länkar

Rapportera in fynd

Allmänhetens observationer är viktiga för arbetet med att förhindra vidare spridning av invasiva arter. Rapportera därför in dina fynd på Artdatabanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om invasiva arter

Du hittar mer information om invasiva arter på Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida och hos Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: