Särskilt stöd

Den här informationen vänder sig till andra kommuner och fristående skolor.

Tilläggsbelopp

För ansökan om tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller behov av modersmålsundervisning, kontakta Lärcentrum. Se kontaktuppgifter nedan.

Tilläggsbeloppet erhålls genom ansökningsförfarande. Läs mer om riktlinjer riktlinjer för tilläggsbelopp. Pdf, 145.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp finns under E-tjänster och blanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan för ansökan

Ansökan ska ha inkommit senast 20 maj för elever som ska påbörja årskurs 2-3 samt för elever med tidigt överlämnande inför årskurs 1 om eventuell utbetalning ska kunna garanteras i september.

För nya elever och elever vars behov inte tidigare varit kända ska ansökan lämnas in snarast möjligt eftersom tilläggsbelopp beviljas först från och med den månad som komplett ansökan inkommit.

Utvärdering av förlängd ansökan om tilläggsbelopp inför vårterminen avseende elever som beviljats tilläggsbelopp för höstterminen ska ha inkommit senast 10 december för att beslut ska kunna fattas för hela vårterminen.

Kontaktuppgifter

Mia Björnsson

Enhetschef/Rektor

0733-41 16 01

Sidansvarig: Mia Björnsson
Senast uppdaterad: