Löddesnäsparken

Rak grusstig igenom en träddunge
Asfalterad gångväg genom träddunge. gräsplan i solljus skymtas mellan träden

Löddesnäsparken är ett rektangulärt parkrum i den västra delen av Löddesnäsområdet. Vegetationen utgörs av varierande arter i flera skikt med ett flertal stora träd som ringar in parken.

Mäktiga bokar och lönnar utgör en allé ut mot gång- och cykelvägen vid Amiralsvägen. De gamla träden på platsen är rester av den trädgård som tillhörde Löddesnäs gård, som låg där Löddesnässkolan ligger idag.

Parken är indelad i flera mindre rum, anpassade för olika aktiviteter. Genom parken finns en populär löpslinga som går runt parken. I den västra delen finns en försänkning med naturlika planteringar längs dess kanter där murgröna får lov att klättra uppför stammarna på de stora träden. I området finns även en hundrastplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: