Förvaltningar

Lomma kommuns förvaltningar utför, på uppdrag från nämnderna, de olika verksamheterna.

Det är politikerna i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i nämnderna som ansvarar för och beslutar om vilken service förvaltningarna ska erbjuda invånarna.

I Lomma kommun finns fyra förvaltningar:

  • Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Socialförvaltningen

Kommundirektör Magnus Ydmark är kommunens högsta tjänsteman och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Vill du komma i kontakt med tjänstemän på en särskild förvaltning?

Kontakta vårt Kontaktcenter så kan de guida dig rätt.

Telefon: 040-641 10 00.

Mejl: info@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: