Valnämnden

Valnämnden består av nio ledamöter, nio ersättare och ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen.

Ordförande: Bo Nilsson (M)
1:e vice ordförande: Lennart Månsson (M)
2:e vice ordförande: Conny Bäck (S)

Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag.

Val till EU-parlamentet äger rum vart femte år.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: 2018-09-24