Valnämnden

Valnämnden består av nio ledamöter, nio ersättare och ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen.

  • Ordförande: Lennart Månsson (M)
  • 1:e vice ordförande: Stefan Wojnicki Høgberg (M)
  • 2:e vice ordförande: Conny Bäck (S)

Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag.

Val till EU-parlamentet äger rum vart femte år.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: