Det finns generella parkeringsregler
som du som bilist ska känna till.
Andra regleras med hjälp av
vägmärken.

Du som har svårigheter att gå
kan ansöka om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade. Denna blankett
finns att hämta i kommunhusets
kontaktcenter.

Parkering

Parkering i Lomma kommun.

Det finns generella regler som gäller när du parkerar ditt fordon. Dessa regler gäller för hela landet och anges som regel inte med vägmärken, utan du som parkerar är skyldiga att känna till dem.

Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar i hela Lomma kommun. Grundregeln med 24-timmars parkering gäller dock bara helgfri måndag 00.00–fredag 24.00. Du kan till exempel parkera din bil på fredagen vid lunch och behöver inte flytta den förrän midnatt mellan påföljande måndag till tisdag.

Generella parkeringsregler:

 • Du får inte parkera ditt fordon så att andra inte kan komma in eller ur sitt fordon.
 • Du får inte blockera så att ett annat fordon inte kan köra iväg.
 • Alla hjul måste vara innanför parkeringsrutans markering.
 • På gågata och gårdsgata får du enbart parkera om det finns särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller på ett sådant sätt att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på huvudled.
 • Du får stanna för att släppa av passagerare på busshållplatser så länge som du inte hindrar en buss. Det är däremot förbjudet att parkera på en busshållplats.
 • Du får inte parkera bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs en väg.
 • Du får inte parkera bredvid en anordning, till exempel en container som står längs en väg.
 • Du får parkera bredvid en tvåhjulig cykel, moped, motorcykel utan sidovagn eller en anordning av motsvarande storlek.

Fordonet kan bli flyttat om du parkerat:

 • så att fordonet hindrar trafiken eller utgör fara
 • så att fordonet hindrar snöröjning och renhållning
 • på en parkeringsplats för rörelsehindrade
 • i ett körfält för linjetrafik
 • på gång- eller cykelväg
 • på övergångsställe.  

Parkering för rörelsehindrade

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad av kommunen. Med detta tillstånd kan du parkera på platser för rörelsehindrade och även på andra ställen (som redovisas i materialet som bifogas i tillståndet). I de centrala delarna av Lomma kommun finns det ett 20-tal parkeringsplatser för rörelsehindrade. Med parkeringstillstånd kan en bilist med rörelsehinder parkera på allmänna tvåtimmarsparkeringar i högst tre timmar.

Den som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd behöver inte betala parkeringsavgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser inom kommunen.

Ansökan

Du måste ha läkarintyg för att kunna få ett parkeringstillstånd. Ansökningsblankett kan du hämta på kommunens Kontaktcenter.

Strategi för laddplatser

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en strategi för hur Lomma kommun ska jobba med publikladdning av elfordon. Detta görs för att främja att fler laddplatser för publikladdning anläggs i kommunen. Här kan du läsa mer om laddstrategin.

Felparkeringar

Lomma kommun anlitar ett privat vaktbolag för parkeringsövervakning. Vaktbolaget åker runt och övervakar de gator och områden som kommunen beställer övervakning på. Vid akuta ärenden ska du ringa polisen direkt. Vid återkommande problem med felparkeringar ska du ringa till Lomma kommuns Kontaktcenter.

Bestridande

Bestridande av parkeringsanmärkningar handläggs av:
Polismyndigheten
Parkeringsbestridande
205 90 MALMÖ

Blankett och information för bestridande finns på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även ringa telefonnummer 114 14 för mer information.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: