Lerviksparken

Lerviksparken, bänkar och plantering

Lerviksparken är en av Lommas yngre grönområden, färdigställd sommaren 2006. Parken har en kuperad landskapsbild med en god översikt över området.

Centralt genom parken rinner en bäck med flera små dammar. Längs vattnet finns vegetation i form av större buskage eller som enstaka träd. På flera ställen finns mötesplatser i form av stenbänkar i en cirkulär formation samt lekplatser med olika teman. Området följs och korsas av gång- och cykelstråk som tidvis korsar bäcken med hjälp av mindre broar.

Lerviksparken, bro över bäck
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: