Personligt ombud

För dig med psykisk funktionsnedsättning som leder till svårigheter att klara vardagen. Du ska vara boende i Lomma kommun och ha fyllt 18 år.

Ombudet är en medarbetare som är fristående från vårdorganisationer och myndigheter, anställd av den ideella föreningen PO-Skåne.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud arbetar med många olika frågeställningar och stödet utgår helt ifrån det du behöver hjälp med.

Här är några exempel på vad personligt ombud kan hjälpa dig med:

  • vara ett bollplank och någon att diskutera vardagsproblem med
  • stöd till återhämtning, till exempel efter en långvarig utbrändhet
  • stöd att förbättra sin livssituation
  • att återta inflytande och makt över sitt liv
  • stöd att ordna upp i en trasslig ekonomi
  • följa med som stöd till vårdkontakter eller myndigheter
  • stöd om du blivit felaktigt eller illa bemött
  • stöd i att återupprätta egna personliga nätverk

Personligt ombud arbetar också med att påtala brister i samhällets stödinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Att ha kontakt med ett personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt. Stöd av personligt ombud har man under en tidsbegränsad period.

Kontakt

Ombudet är en medarbetare som är fristående från vårdorganisationer och myndigheter, anställd av den ideella föreningen PO-Skåne.

På PO-Skånes webbsida finns mer information och kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison

Senast uppdaterad: