Aktiviteter som genomfördes på Strandskolan

Pilotprojekt på Strandskolan

Under 2019 och 2020 genomfördes projektet för en miljövänligare och hälsosammare väg till skolan på Strandskolan i Lomma. Efter ett läsår med aktiviteter för att utbilda och engagera elever, vårdnadshavare och personal i frågor rörande trafiksäkerhet, miljö och hälsa kunde vi glädjande se att andelen hållbara resor till och från skolan hade ökat med 36 %.

Projektavslutning och diplomutdelning

Aktivitetsrunda på Strandstråket utanför Strandskolan.

Den 3 november var det diplomutdelning till alla klasser på Strandskolan som deltagit i projektet Min smarta väg till skolan. I samband med detta invigdes även den nya aktivitetsrundan som nu finns uppsatt längs med Strandstråket utanför Strandskolan.

Aktivitetsrundan består av 12 olika skyltar, där du kan träna och utföra fysiska övningar i din egen takt. På varje skylt finns två övningar, en för barn och en för vuxna

Utmaningen

Cyklar i cykelställ

Torsdagen den 10 september utmanades alla eleverna på Strandskolan att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. Framme på skolgården möttes barnen av musik, frukt och giveaway. Projektledarna kunde glädjande konstatera att nästan alla elever antog utmaningen och tog sig till skolan på ett hållbart sätt.

Hälsa och rörelse

Värdeord uppritad på stora papper

Från och med vecka 16 och fyra veckor framåt har eleverna på Strandskolan arbetat med olika uppgifter kring tema hälsa i sina klasser. Hälsa är i fokus under den här delen av satsningen på en hållbarare, miljövänligare och hälsosammare väg till skolan.

Bingo med rörelse

Eleverna på Strandskolan har utmanats med ett rörelsebingo under två veckor. För varje ifylld rad på bingot fick eleverna en boll att lägga i ett rör i skolans entré.

Balanserade Barn

Föreläsning om fysisk aktivitet.

Den 31 mars var Sara Wikander från Balanserade Barn och Bodil Opdahl från Träning i livet på Strandskolan och föreläste kring hur fysisk aktivitet, rörelse och motorisk träning kan påverka inlärningen positivt. Utöver att lyssna fick personalen vara aktiva och utföra många roliga och fysiskt krävande aktiviteter ute på skolgården. Det var en uppskattad kväll med många skratt, hög puls och mycket glädje.

Mycket inspiration och idéer gavs och eleverna har redan fått prova på Brain breaks, lärfys och andra rörelseaktiviteter i sina klasser.

Utmaning för personalen på Strandskolan

Stegtävling bland pedagogerna på Strandskolan.

Under vecka 9 och 10 anordnades en utmaning för personalen på Strandskolan. Med hjälp av det motiverande aktivitetsarmbandet var målet att medarbetarna skulle gå 10 000 steg per person dagligen.

Hälsa är i fokus under den här delen av satsningen på en hållbarare, miljövänligare och hälsosammare väg till skolan. Målsättningen är att även fler medarbetare ska ta sig till fots, med cykel eller kollektivt till sin arbetsplats.

Stegräkningsutmaningen avslutades på fredagen vecka 10 och då fanns den här skylten i personalrummet.

Tårtkalas när maskot fick namn

Kockarna Lotta Henriksson och Pernilla Sten med en girafftårta på Strandskolan.

Girafftårtan bakades av Lotta och Pernilla.

Den 13 februari firades det med tårta när eleverna på Strandskolan hade namngivningskalas för sin maskot – giraffen Cookie Långhals.

Maskoten är en del av satsningen ”Min smarta väg till skolan”. Samtidigt firades att eleverna den här veckan går i mål med sin rörelseutmaning.

Interaktiv inspirationsföreläsning

Föreläsning inför elever

Nina Hvitlock från Trivector Traffic föreläste.

"Hinner du verkligen köra ditt barn till skolan?". Det var titeln på den inspirationsföreläsning som vårdnadshavare på Strandskolan var inbjudna till den 6 februari.

I början av februari erbjöds vårdnadshavare på Strandskolan att delta i en interaktiv föreläsning med Nina Hvitlock från Trivector Traffic. Föreläsningen heter "Hinner du verkligen köra ditt barn till skolan?" och handlade om barns mobilitet och föräldrarnas betydelse för en hållbar, säker, trygg, hälsosam och kul resa till skolan.

Anders Hansen föreläser på Dansrotundan.

Anders Hansen föreläser på Dansrotundan.

Föreläsning med Anders Hansen

I december erbjöds personal och vårdnadshavare på Strandskolan föreläsningen ”Hjärnstark” med Anders Hansen på Dansrotundan i Lomma.

Anders Hansen är överläkare i psykiatri, författare och föreläsare. Inom projektet "Min smarta väg till skolan" kom han till Strandskolan med sin inspirerande föreläsning "Hjärnstark". Hjärnstark är också namnet på Anders Hansens bok om hur motion och träning stärker våra hjärnor.

Elever spelar Memory med de globala målen som motiv.

Elever spelar Memory under "regnbågsdag".

Memoryspel med globala mål

Tisdagen den 17 december var det regnbågsdag på Strandskolan. Regnbågsdagar återkommer några gånger per termin och vid dessa tillfällen träffas eleverna i 12 åldersblandade grupper. Pedagogerna i varje grupp leder aktiviteter kring olika teman. Syftet är att eleverna ska samarbeta och lära tillsammans.

Den här gången fick eleverna arbeta kring de globala målen. De spelade Memoryspel med globala mål och de diskuterade kring mål 12 – "Hållbar konsumtion och produktion" och mål 1 – "Ingen fattigdom". 

Eleverna fick också skriva önskningar på små lappar. Men inte vilka önskningar som helst utan bara sådant som inte kostar pengar.

FN och Barnkonventionen

På FN-dagen den 24 oktober lärde eleverna på Strandskolan sig mer om FN och Barnkonventionen. Därefter jobbade de med miljöfrågor och de globala målen i sina klasser.

Teater och workshop

Teater Trassel

Teater Trassel och föreställningen Dunderpojken.

I början av oktober var eleverna på Strandskolan i Dansrotundan och tittade på föreställningen ”Dunderpojken” med Teater Trassel.

Pjäsen handlade om hur en liten trollpojk med sin godhet och vishet räddar trollriket från de naturkatastrofer som följer i de maktgalna stortrollens fotspår. Genom att få hjälp av andra och samarbeta kunde de lösa olika problem.

Dagarna efter föreställningen fick klasserna på Strandskolan träffa teaterpedagogerna och delta i en workshop med teater- och dramaövningar samt samtal om föreställningen. En övning handlade om att skapa olika bilder genom att bygga upp miljöer med sina kroppar. En bild visade hur en trafiksituation kan se ut och här handlade det om att hjälpas åt att ändra bilden tills den blev en säker och trygg trafikmiljö.

Cykeldag på Centrumtorget

En giraff maskot träffar barn på torget

Lördagen den 15 september genomfördes en cykeldag på Centrumtorget i Lomma som en inledning av Trafikantveckan 2019.

I det strålande höstvädret var det full aktivitet på torget. Det var bland annat musik av Kulturskolans blåsorkester och tal av kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M).

Under dagen var det många som provade att cykla den kluriga teknikbanan, gick tipspromenad med frågor om trafiksäkerhet, hälsade på Lotta Giraff och provade att cykla el- och lådcyklar.

Konstutställning på Lomma bibliotek

Teckningar från barn uppsatta i biblioteket

Många tittade också på Strandskolans utställning inom projektet "Min smarta väg till skolan". Utställningen som består av teckningar där eleverna tolkat deras smarta väg till skolan genom att rita och måla hållbara och miljövänliga fordon finns kvar på Lomma bibliotek till och med söndag 29 september.

Ein och Isabelle från årskurs 3 på Strandskolan fanns på plats och svarade på frågor om utställningen samt delade ut broschyrer om projektet "Min smarta väg till skolan".

Resetävling för skolklasser

Under Trafikantveckan,16-20 september, har eleverna på Strandskolan arbetat med trafik och trafiksäkerhet. De har bland annat fått lära sig mer trafikregler, vägmärken och hur viktigt det är att använda cykelhjälm. De har sjungit sånger om trafik och lyssnat på sagor om djur i trafiken. En del klasser har också deltagit i ​en resetävling för skolklasser i årskurs F-6 i Lomma kommun. ​ ​

Resetävlingen är tänkt att på ett roligt och enkelt sätt uppmärksamma fördelarna med att gå och cykla till skolan och innebär att klassläraren varje dag frågar hur många elever som har gått, cyklat (eller liknande), åkt buss/skolskjuts alternativ bil till skolan. Resultatet kommer att sammanställas och vinnande klasser utses. Vinnarna får pokal, fika och uppmärksammas i kommuntidningen. Alla som deltar är såklart vinnare och får diplom.

Invigning på Strandskolan

Ett band i färgglada kläder uppträder utanför entrén

Vår satsning ”Min smarta väg till skolan” invigdes på Strandskolan den 21 augusti. Under invigningen höll Cykelorkestern en inspirerande konsert om hållbart resande.

Lomma kommuns satsning på en smartare, hållbarare och hälsosammare väg till och från skolan för elever, föräldrar och personal är igång! Ambitionen är att inspirera fler elever, föräldrar och även personal att ta sig till och från skolan på ett hållbart sätt – till exempel med cykel, sparkcykel, kollektivtrafik eller till fots!

Först ut i satsningen är Strandskolan där invigningen också var den 21 augusti.

Invigningen innehöll en uppskattad konsert signerad Cykelorkestern och invigningstal av projektledaren Åsa Johansson och Strandskolans rektor Victoria Rhudin Lindell. På plats fanns även verksamhetschefen SvenJohan Davidson och Åsa Cornander, projektledare.

Eleverna fick också bekanta sig med Lotta giraff, maskoten som ska inspirera eleverna till ett hållbart resande.

Enkät om resvanor

Inom ramen för projektet om hållbara transporter till och från skolor har en kartläggning över elever och personals resor till och från Strandskolan gjorts.

Under juni månade skickades en enkät ut till elever och personal gällande bland annat hur de reser till och från skolan. Fler skolor ska kunna följas upp igen i slutet av projektet 2020 med en ny enkätundersökning.

Utifrån kartläggningen av elever och personals resor kommer ett mål att fastställas för hur mycket procentandelen hållbart resande ska ha ökat vid projektets slut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: