Havsfiske

Längs Skånes kust får svensk medborgare fiska med rörligt fiskeredskap. Utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i landet jämställs med svensk medborgare. Andra utländska medborgare får endast fiska med handredskap. Speciella regler för rätten att fiska gäller vid åmynningar och andra fredningsområden.

Som rörligt fiskeredskap räknas:

  • Högst 180 meter nät eller garn
  • Högst sex långrevar med högst 100 krokar per rev
  • Högst sex ryssjor, burar eller liknande redskap

Antal redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket. Något ställföreträdande fiske för annan person är inte tillåtet.

Fiske får inte utan lov bedrivas närmare än 100 meter från ett fast redskap. Vid fiske av torsk med andra redskap än handredskap skall särskilda föreskrifter om fisketider beaktas. Information kan fås av Fiskeriverket. Från och med 1 januari 2013 gäller nya regler för nätfiske på grundområden. Fiske med nät på grundområdena i havet tillåts endast under en del av året. Dessutom regleras hur länge nät får stå ute och vilka redskap som får användas.

Nätfiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter, enligt gällande sjökort förbjuds under tiden 15 september till och med 30 april. Under den tid då nätfiske är tillåtet mellan 1 maj och 14 september införs ett krav på att näten inte får stå ute mellan klockan 10.00 till 16.00. Minsta maskstorlek är 130 mm. Max 180 meter nät får användas.

Det är förbjudet att fiska fredade arter: Havsnejonöga, småfläckig rödhaj, brugd, sillhaj, slätrocka, kangrocka, majfisk, staksill, blåfenad tonfisk samt ål.

Fiske efter lax och öring är förbjudit i alla kustvatten 15 september till och med 31 december.

Fredningsområde Lödde å, Höje å och Sege åFörstora bilden

Fredningsområden. Klicka på bilden för att förstora.

Fredningsområden

Under laxen och öringens lektid är det förbjudet att fiska i kustområdet strax utanför åarna. I de tre åarna som mynnar ut i Lommabukten, Sege å, Höje å och Kävlinge/Lödde å, är det förbjudet att fiska under perioden 15 september till 30 april inom markerade områden. Inom naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad råder beträdnadsförbud hela eller delar av året.

Minimimått

Fiskart

Minimått

Lax60 cm
Öring50 cm
Gädda40 cm
Gös40 cm
Torsk38 cm
Skrubba23 cm
Rödspätta25 cm
Slätvar30 cm
Piggvar30 cm

Vid fångst med handredskap gäller minimimåtten endast för lax, öring, gädda och gös.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: