Om du behöver hjälp
Om det händer en olycka
är det viktigt att veta
vart man ska ringa.
Telefonnummer 112
går till SOS Alarm.
Dit ska man ringa
när det händer olyckor
eller om man behöver hjälp snabbt vid en kris.

När du ringer 112
ska du berätta vad som har hänt,
var någonstans det har hänt
och vem du är och vad ditt telefonnummer är.
Berätta också om någon är skadad
och vad de har för skador
och om någon är fastklämd.

Om det brinner, gör så här:
Varna andra genom att berätta att det brinner.
Rädda andra människor
om det inte är farligt för dig själv.
Ring telefonnummer 112
och säg att du vill ha hjälp av brandkåren.
Om det inte är farligt för dig
kan du försöka att släcka branden.

Akut hjälp, krishantering

Här finns länkar och telefonnummer som du kan ringa om du eller någon annan behöver akut hjälp.

​112 SOS-alarm

112 ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver omedelbar hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

SOS Alarms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lomma kommun

Orosanmälan - barn eller vuxna som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en vuxen far illa kan du göra en anmälan digitalt eller kontakta kommunen och få råd om en anmälan bör göras eller inte. Du kan vara anonym om du anmäler som privatperson.

Anmälan vid misstanke eller kännedom om att ett barn eller ungdom far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan vid misstanke eller kännedom om en vuxen far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ringa kommunens kontaktcenter på telefon 040-641 10 00. Om kontaktcenter är stängt, kan du ringa Sociala jouren Syd via 112. Du kan också lämna en skriftlig anmälan till Socialförvaltningen via kontaktcenter på Järnvägsgatan 7 i Lomma.

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.

Läs mer på "Om du är orolig för ett barn" eller "Om du är orolig för en vuxen".

Behandlingsteamet

Behandlingsteamet är Lomma kommuns egen öppenvård och riktar sig till alla åldrar. Vi kan hjälpa dig som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra droger eller spel om pengar. Du själv eller någon i din närhet kan kontakta oss för att få råd och stöd tillsammans med dig utformar vi den hjälp du behöver.

Ring till Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00. Berätta vad du behöver hjälp med så får du prata med rätt person.

E-post: behandlingsteamet@lomma.se

Läs mer om Missbruk och beroende

Elevhälsan

Att trivas och må bra i skolan är viktigt för att utvecklas och behålla lusten och viljan att lära sig. På varje skola finns ett elevhälsoteam som består av vuxna med olika kompetenser som samverkar för att du ska få en god lärandemiljö. Där finns rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och vid behov psykolog.

Elevhälsan genom Infomentor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomscoacher

Fältgruppen finns för att ungdomar i kommunen ska känna sig tryggare när de rör sig ute. Varje fredag och lördag kväll finns vi ute i Lomma kommun. Målet är att vara synlig och tillgänglig för ungdomar samt ge möjlighet till dialog och hjälp.

Ungdomscoacher

Mottaget

Barn och ungdomar kan behöva hjälp och stöd på olika vis. Tveka inte att ta kontakt om du inte mår bra. Om du som barn eller ungdom är orolig, inte mår bra eller blir utsatt för hot, våld och kränkningar finns det olika saker du kan göra.

Ring 040-641 10 00 och be att få tala med en socionom i mottaget. Om du inte kan ringa, kom till kommunens kontaktcenter på Järnvägsgatan 7 i Lomma och be att få tala med en socionom (vardagar).

Om du behöver hjälp under helger kan du kontakta Sociala jouren.

Anhörigstödet

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som kan vara äldre eller långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Personen som du stödjer ska bo i Lomma kommun.

Vårt fokus ligger på dig som anhörig och vi kan ge dig olika sorters stöd för att underlätta din situation.

Läs mer på lomma/närstående

Trygghetsvärdar

​Kommunens trygghetsvärdar är anställda av kommunen och arbetar alla kvällar och nätter på året. De kör omkring i kommunen och slår larm om de ser något som inte står rätt till. Genom sin närvaro ska brottslig verksamhet förebyggas. Trygghetsvärdarna har inte några polisbefogenheter och är inte heller några väktare.

Trygghetsvärdar

Sociala jouren Syd 

Sociala jouren Syd hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten är stängd. Sociala jouren Syd prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer.

Du når Sociala jouren Syd via 112.

Övriga viktiga länkar (alfabetisk ordning)

AA, Anonyma Alkoholister

​AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

Anonyma Alkoholister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

08-720 38 42

Akutmottagning vuxenpsykiatri Lund

​Akut psykiatrisk specialistvård för dig som är 18 år eller äldre.

Du som söker vård för lättare psykisk ohälsa eller psykiatriska problem som inte är akuta, hänvisas i första hand till din närmaste vårdcentral.

Akutmottagning vuxenpsykiatri Lund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

046-17 41 00

1177 Vårdguiden

​Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

1177 Vårdguiden Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177

Alkohollinjen

​Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för dem som oroar sig för någon annans alkoholvanor.

Alkohollinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-84 44 48

Anhöriglinjen

​Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Anhöriglinjen hos Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0200-239 500

Anonyma Narkomaner

Vem som helst som vill sluta använda droger kan bli medlem i Anonyma Narkomaner. Medlemskap är inte begränsat till beroende som använder någon särskild drog. De som känner att de kanske har problem med droger, lagliga eller olagliga, inklusive alkohol, är välkomna i NA. Tillfrisknandet i NA inriktar sig på beroendeproblemet, inte på någon särskild drog.

077-113 80 00

Barnahus mellersta Skåne

​Barnahus erbjuder en trygg miljö där barn och unga som misstänks ha blivit utsatta för övergrepp får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin berättelse för flera olika personer.

Barnahus Mellersta Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bris

​Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Här kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.

Bris erbjuder även stöd och råd till vuxna som har frågor om barn och unga upp till 18 år.

Bris Länk till annan webbplats.

Bris för barn: 116 111

Bris för vuxna om barn: 077- 150 50 50

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

​Brottsofferjouren Mellersta Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till dig som är brottsoffer, vittne eller anhörig.

Du kan få praktisk information om rättegången och stöd i samband med denna, hjälp i kontakten med myndigheter eller råd och stöd genom samtal.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ditt ECPAT

Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 år. Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Vi kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits på nätet.

Ditt ECPAT Länk till annan webbplats.

Familjerådgivningen

​En parrelation utsätts för många prövningar. Det kan handla om allt från vad som händer när det första barnet kommer, ekonomiska bekymmer, otrohet eller konflikter i släkten till att känslorna försvunnit. Familjerådgivningen erbjuder professionell hjälp genom samtal till de par som tar kontakt och söker stöd.

Familjerådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Råd om Covid-19.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IQ

​IQ finns för att de som dricker alkohol ska kunna göra det på ett smartare sätt med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

IQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis

​Jourhavande kompis finns här för att du som känner att du behöver nån att prata med ska kunna göra just det.

Vi tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta med oss. Hos oss är du anonym och de som svarar i chatten är också det. Vi är inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns här för dig när du behöver det.

Jourhavande kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande Medmänniska

​Vi tar emot samtal alla dagar mellan kl 21-06. Vi är en röst i natten.

Jourhavande Medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

08 – 702 16 80

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Jourhavande präst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​112 och be om att få prata med jourhavande präst.

Koll på Soc

En sida där du kan få svar på dina frågor om vad socialtjänsten är och vad de kan hjälpa till med!

Koll på Soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriscentrum Mellersta Skåne

​Kriscentrum är en samtalsmottagning för vuxna och barn. Vi arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Alla är välkomna, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Kriscentrum Mellersta Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-50 50 50

Kvinnojouren

​Är du våldsutsatt? Har du lämnat en våldsam relation? Mår du dåligt i din relation, men vet inte om det räknas som våld? Är du orolig för en vän eller närstående? Då är du välkommen att kontakta oss. Det finns flera sätt att nå oss.

Kvinnojouren Lund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lysmasken

​Är du barn eller tonåring och har upplevt våld, hot eller bråk i familjen? Då kan mottagningen Lysmasken passa dig. Hos oss får du möjlighet att prata enskilt om det du varit med om.

Lysmasken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maria Skåne mellersta

​Maria Skåne mellersta är till för unga under 24 år med problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen vänder sig även till den unges föräldrar och närstående.

Maria Skåne mellersta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maskrosbarn

​Har du en förälder som dricker för mycket eller som mår psykiskt dåligt? Blir du utsatt för våld hemma? Du är inte ensam! Här kan du läsa eller lyssna på andras berättelser och hitta fakta om missbruk och barns rättigheter.

Maskrosbarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Noomi Malmö

​Noomi är en stödverksamhet i Malmö för våldsutsatta kvinnor, med fokus på de som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Noomi Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orostelefon om radikalisering/Rädda barnen

Hit kan du ringa om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv. Orostelefonen drivs av Rädda barnen. De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din ålder eller åldern på den som oron gäller.

Orostelefonen (raddabarnen.se/orostelefonen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Öppettider: Helgfria vardagar 9.00–12.00.

020-100 200 (anonymt och kostnadsfritt)

E-post: orostelefonen@rb.se

Polisen

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77-114 14.

Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

114 14

Rädda barnen

Här har vi samlat råd och tips till dig som är barn eller ung om vart du kan vända dig ifall du behöver hjälp.

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv, och du vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att vara trygg, utvecklas och må bra. Vi vill finnas där som någon du kan vända dig till för att få tips och råd i ditt föräldraskap: hur du kan stötta, vägleda och ställa lagom krav.

Rädda Barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når oss via telefon 90101, chatt eller mejl. Vi har öppet dygnet runt, varje dag. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.

Självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självmordslinjen: 90101

Föräldralinjen Mind: 020-85 20 00

Äldrelinjen Mind: 020-22 22 33"

Sociala jouren Syd

Sociala jouren Syd hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten är stängd. Sociala jouren Syd prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer.

​Du når Sociala Jouren Syd via 112.

​SOS-alarm, 112

112 ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver omedelbar hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

SOS alarm 112 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

112

Storasyster

​Storasyster.org erbjuder chatt mellan 20.00 och 22.00 för dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Storasyster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrafem

​Terrafem är en riksorganisation som erbjuder kvinnor och flickor med utländsk härkomst, utsatta för våld i hederns namn och andra former av våld, stödsamtal, rådgivning och skydd på sitt modersmål samt kvalificerad juridisk rådgivning.

Terrafem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-52 10 10

TRIS - tjejers rätt i samhället

​TRIS möter unga kvinnor och även män som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och riskerar att utsättas för hedersrelaterad våld och förtryck.

TRIS - tjejers rätt i samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0774-40 66 00

UMO

​UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta)

​Voov ger tillfälliga jourhem till djur så att våldsutsatta kan fly.

VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenpsykiatriavdelning 8 beroende Lund

​Psykiatrisk specialistvård, främst till följd av ett missbruk av alkohol och narkotika. Abstinensbehandling under en eller flera dagar till dig som har svår beroendeproblematik.

vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/vuxenpsykiatriavdelning-8-beroende-lund/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

046-17 43 65

Vuxenpsykiatrimottagning beroende Lund

​Psykiatrisk specialistvård till dig som behöver behandlas för ett beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika.

Vuxenpsykiatriavdelning 8 beroende Lund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

046-17 43 08

​Välj att sluta

​Välj att sluta är en nationell telefonlinje för de som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020 555 666

Vårdcentral

​Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral.

Vårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ätstörningslinjen Frisk&Fri

​Ätstörningslinjen är för dig som är drabbad av en ätstörning. Vår Närståendelinje vänder sig till dig som närstående och behöver stöd.

Ätstörningslinjen Frisk&Fri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ätstörningslinjen 020 - 20 80 18

Närståendelinjen 0200 - 125 085

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: