Akut hjälp, krishantering

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du eller någon annan behöver akut hjälp. Via länkarna längst ner finns också mer information.

SOS-alarm

Telefonnummer: 112 

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver omedelbar hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Barn som far illa - anmälan

Telefonnummer: 040-641 12 20 och 040-641 12 35

Om du misstänker att någon far illa och vill anmäla det, kontaktar du kommunen. Du kan vara anonym när du anmäler. Om du vill vara anonym, ska du inte nämna ditt namn vid samtalet. Du kan även lämna en skriftlig anmälan till Socialförvaltningen, Hamngatan 3, 234 81 Lomma.

Sociala jouren

Telefonnummer: 046-12 12 99

Om du råkar ut för akuta sociala problem under veckoslut eller helger (fredagar klockan 16–01, lördagar klockan 17–01 och söndagar klockan 17–22) kan du kontakta sociala jouren. Behovet eller problemet ska ha uppkommit över helgen. Vid tidspress prioriterar jouren alltid akuta ärenden och ärenden där barn är inblandade. 

Barnens hjälptelefon (Bris)

Telefonnummer: 116 111

Till Bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Bris - vuxentelefon om barn

Telefonnummer: 077-150 50 50 

BRIS erbjuder stöd till vuxna utifrån mångårig kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga.

Kvinnofridslinjen

Telefonnummer: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Nationella hjälplinjen

Telefonnummer: 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation för att få rådgivning och stöd.

Psykiatrisk akuthjälp

Telefonnummer: 11 77

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp, ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den är öppen dygnet runt.

Polisen

Telefonnummer: 114 14

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77-114 14.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2020-11-11