Många vardagliga saker
innehåller kemikalier.
De kan bidra till skada
på människor och miljön.
Det är viktigt att se
över användningen
när vi har barn.

Barns kroppar är inte
färdigutvecklade och kan
vara extra känsliga mot kemikalier.

Tänk på vad ni använder
för tvättmedel, schampo,
tvål och tandkräm. Vissa medel
kan orsaka allergi.

Tänk också på vad
leksakerna, målarfärg,
modellera med mera innehåller.

Lås gärna in kemikalier, tvättmedel
och städprodukter så att barn
inte kommer åt dem
och kanske får det i sig.

Barn och kemikalier

Kemikalier förenklar många av våra vardagliga sysslor. Men de kan också bidra till skadliga effekter på både människor och miljön. Det är viktigt att se över vår användning av kemikalier och kemiska produkter, inte minst i samband med att vi får barn.

Hitta på sidan

Barns kroppar är inte färdigutvecklade vilket innebär att de är mer känsliga för kemikalier. De äter och dricker mer i förhållande till sin kroppsvikt och har en mer ömtålig hud. Små barn kan inte skydda sig själva mot farliga kemikalier. Ansvaret att skydda dem ligger hos vuxna.

Kemikalier kan vara farliga på olika sätt. Akut giftiga kemikalier innebär att skadan uppkommer direkt. Många gånger är det endast små mängder av dessa kemikalier som behövs för att orsaka skada. Kemikalier kan även vara farliga genom att vara långlivade och stanna kvar och påverka kroppen under en längre period. Nedan följer tips om vad du kan tänka på när du handskas med kemikalier i närheten av barn.

Bad, dusch och tvätt

Barnens lek och upptäcktsfärder ute och inne sätter spår på både kläder och kropp som kan behöva tvättas bort. Eftersom det kan handla om flera tvättar per dag är det viktigt att inte ta till starkare medel än vad som behövs. Vid normal hygien är det ofta onödigt att använda starka bakteriedödande medel. Dessutom är det flesta bakterierna nyttiga och inte skadliga.

Schampo, tvål och skumbad innehåller ytaktiva ämnen, det vill säga tensider, som har till uppgift att tvätta rent. Följdeffekten av detta är att huden torkar ut och blir känslig. Till produkterna tillsätts ofta parfymer, färgämnen och konserveringsmedel. En del av dessa kan orsaka allergier.

Tandkräm innehåller ofta bakteriedödande medel, till exempel triclosan som ska vara effektivt mot infektioner i tandköttet. Triclosan bedöms vara miljöfarligt och bör inte användas av personer med tandköttsproblem eller barn. Barn behöver dessutom sällan bakteriedödande medel av något slag alls. Välj därför om möjligt en tandkräm utan bakteriedödande medel.

Leksaker och kläder

Många leksaker är gjorda av plast med tillsatser av stabiliserande och mjukgörande medel. Flera av dessa ämnen är skadliga för hälsan och miljön. När barn stoppar leksaker i munnen kan ämnen frigöras.

De flesta av alla färger och limmer som är avsedda för barn är baserade på vatten och inte på skadliga lösningsmedel. Vid köp av färger till barn bör du alltid välja de som är vattenbaserade. Undvik olje- och akrylfärger. En risk som kan förekomma även med vattenbaserade färger är att de innehåller konserveringsmedel som kan orsaka allergi. Därför är det viktigt att inte gå till överdrift med att måla barnens kroppar med kroppsfärg och fingerfärg. Likaså ska du vara försiktig när det gäller smink till barn då även det kan ge upphov till allergi.

Modelleror, lekmassor och så kallat slime består ofta av plast med diverse tillsatser. Vanligt är att man använder PVC-plast som kan innehålla farliga ftalater (ett slags ämnen som mjukgör plast och gummi). Leror och massor bör inte användas av barn som stoppar saker i munnen. Även vissa så kallade självlysande lysstavar har visat sig innehålla ftalater. Barn bör därför inte bita och tugga på dessa.

Vid tillverkning av kläder används kemikalier bland annat för att ge färg, flamskydd, impregnering eller för att förhindra mögel. En viktig regel är att alltid tvätta alla nya kläder innan barnen får ha dem på sig.

Där barnet sover

Innan eller när man har fått barn är det vanligt att bygga om, måla och tapetsera barnkammaren. Nya saker köps in, som till exempel säng, madrass och sängkläder. För det helt nya spädbarnet är det faktiskt bättre att låta bli. Färg, byggmaterial och textilier avger mest kemikalier när de är nya.

Det finns färger som är svanmärkta och märkta med allergiförbundets symbol. Dessa är mer skonsamma mot miljön och hälsan än andra färger. Det är viktigt att vädra ut ordentligt och vänta ett par veckor innan barnet sover i en barnkammare som är ombyggd eller har målats om. Likaså är det viktigt att tvätta sängkläder som aldrig använts och att vädra ut den nya madrassen.

Säker kemikaliehantering

Kemikalier, rengöringsmedel, tvättmedel et cetera bär alltid förvaras i låsta utrymmen som barn inte kan nå. Det är viktigt att ha kvar kemikalierna i sin originalförpackning med barnskyddande förslutning samt säkerhetsinformation. Tänk på att en barnskyddad förpackning inte betyder att förpackningen är helt säker. Det betyder bara att det tar längre tid att öppna.

Den barnskyddande förslutningen kan sluta att fungera eftersom det kemiska innehållet många gånger påverkar plasten i korken om kemikalier förvarats en längre tid.

Ha alltid uppsikt när du använder kemikalier, till exempel vid grillning. På senare år har olyckor med tändvätska ökat. Ur miljösynpunkt är det bättre att tända grillen med en el-tändare eller tändkuber. 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: