Sakkunniga

Revisionen biträds av sakkunniga från KPMG. Företagets uppdrag är att, i enlighet med kommunallagen samt "God revisionssed i kommunal verksamhet", vara sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens nämnder och styrelser. De sakkunniga arbetar således på uppdrag av och i nära samarbete med de förtroendevalda revisorerna.

De sakkunniga biträder i revisionsprocessen med planering, granskning och bedömning. De medverkar aktivt till att revisionen genomförs med den kompetens och kvalitet som uttrycks i gällande lagstiftning, lokala beslut och föreskrifter samt vad som sägs i "God revisionssed i kommunal verksamhet". De sakkunniga ska ha en såväl granskande som stödjande roll. Därutöver ska de sakkunniga ta initiativ och utveckla kommunrevisionen.

De sakkunniga biträder också i arbetet med revisorernas administration.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: