Utbudet av tomter varierar.
För tillfället kan Lomma kommun
inte erbjuda några kommunägda
tomter till försäljning.

Verksamhetstomter

Tyvärr kan vi för tillfället inte erbjuda några verksamhetstomter till försäljning. Övriga frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen medan övriga etableringsfrågor handläggs av näringslivsenheten.

Kontaktuppgifter

Urban Linse

Exploateringsingenjör

040-641 11 07

Sidansvarig: Helena Sääf

Senast uppdaterad: