Utbudet av tomter varierar.
För tillfället kan Lomma kommun
inte erbjuda några kommunägda
tomter till försäljning.

Verksamhetstomter

En verksamhetstomt, med adress Kornettvägen 8, i Borgeby verksamhetsområde finns nu till försäljning. Tomten med fastighetsbeteckning Borgeby 16:74, omfattar 2.246 kvm verksamhetsmark.

Borgeby 16:74

Tomten avses säljas till högstbjudande aktör, vars verksamhet på bästa sätt bedöms bidra till en gynnsam utveckling av området och kommunen. Priset är lägst 1.500.000 kr.

Gällande detaljplan hittar du här. Pdf, 675.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäljningen bereds av mark- och exploateringsenhetens tjänstemän och beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Köpeavtal kommer att innehålla krav på uppförande av byggnad.

Vid frågor och/eller anmälan av intresse, se kontaktuppgifter nedan.

Tyvärr kan vi för tillfället inte erbjuda några ytterligare verksamhetstomter till försäljning. Övriga frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen medan övriga etableringsfrågor handläggs av näringslivsenheten.

Kontaktuppgifter

Urban Linse

Exploateringsingenjör

040-641 11 07

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: