Patientskadeförsäkring

Man kan få ersättning för skador som skett inom vården i samband med undersökning, vård eller behandling.

Du som har drabbats av en patientskada hos Lomma kommun har möjlighet att vända dig direkt till kommunens försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i och skicka in denna blankett Skadeanmälan gällande patientskada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan. Om du skickar blanketten till kommunen istället för till Kommunassurans kommer kommunen att vidarebefordra den till försäkringsbolaget.

Patientskador är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande.

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  3. felaktig diagnos
  4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Göran Olsgatan 1

211 22 Malmö

skador@ksfab.se

Telefon: 040-611 22 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Senast uppdaterad: