Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är aktiviteter under arbetsliknande former för dig med utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller en hjärnskada som uppstått i vuxen ålder och har gått ut skolan.

Målsättningen med daglig verksamhet är att främja levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Daglig verksamhet ska erbjuda den enskilda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du kan få daglig verksamhet om du har utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller en hjärnskada som du har fått i vuxen ålder.

Så här ansöker du

Du avgör om du vill ansöka om stöd. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt av dig själv eller en god man:

Ansökan barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Du hittar kommunens övriga e-tjänster och blanketter i e-tjänstportalen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också beställa blanketten och få hjälp att ansöka genom kontakt med LSS handläggare. Ta kontakt med en handläggare på socialförvaltningen via Lomma kommun, Kontaktcenter 040-641 10 00.

När du fått beslut om daglig verksamhet

När du fått beslut om daglig verksamhet kommer verksamheten, utifrån hur just dina behov och förutsättningar att se ut, ta en vidare kontakt med dig, för att boka in ett möte. På mötet planerar vi tillsammans vilken daglig verksamhet som passar dig bäst.

Därefter kallar en arbetskonsulent från daglig verksamhet till möte. Tillsammans planerar ni vilken daglig verksamhet som passar dig och åker på studiebesök. En plats på daglig verksamhet börjar alltid med en praktik för att prova på.

Så fungerar daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som andra insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov. I Lomma kommun finns olika spår inom daglig verksamhet, ett arbetsspår och ett upplevelsespår. Därtill finns också utflyttad daglig verksamhet, som innebär att ha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats inom den kommunala sektorn eller på ett privat företag.

På daglig verksamhet finns personal som ger dig det stöd du behöver i aktiviteterna. Daglig verksamhet har öppet måndag-fredag. Arbetstiden är individuell och planeras utifrån dina behov. Du får inte någon lön för arbetet på daglig verksamhet. Däremot får du utöver din ordinarie försörjning en skattefri så kallad habiliteringsersättning på 17 kr i timmen (2022).

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Martina Johansson
Senast uppdaterad: