En koloniträdgård är ett stycke mark som delats in
i mindre delar, kolonilotter, och som hyrs ut till
dig som vill odla exempelvis grönsaker
och andra växter där.

Kolonilotter

Kolonilotter med odlingslådor

Det finns 47 stycken kolonilotter vid Närdala djurfritidsgård. Årshyran för en kolonilott är cirka 300 kronor inklusive vatten. Lotterna är ungefär 100 kvadratmeter i storlek.

En koloniträdgård är ett stycke mark som delats in i mindre delar, kolonilotter, som hyrs ut till enskilda personer som odlar exempelvis grönsaker och andra växter där. Syftet med koloniträdgårdar är främst att ge människor möjlighet till trädgårdsodling även om de inte äger en egen trädgård.

Om du är intresserad av att hyra en kolonilott är du välkommen att kontakta kommunen.

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i Europa betydligt längre. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folk-hälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt bärkraftiga samhället. I Sverige finns det cirka 300 koloniträdgårdsföreningar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: