Vissa typer av husbyggen behöver
en särskild utnämnd person som är
är ansvarig för kontrollerna som behöver
göras för husbygget.

En sådan person ska
vara utbildad och kallas för
certifierad kontrollansvarig.

Vid lättare åtgärder behövs inte alltid
någon sådan kontrollansvarig.
Det kan räcka med egna kontroller.

Kontrollansvarig

Ibland krävs det att du som byggherre anlitar en så kallad kontrollansvarig för ditt projekt. De flesta små projekt kräver emellertid inte någon kontrollansvarig. Detta gäller till exempel åtgärder avseende utvändiga ändringar av en- och tvåbostadshus, uppförande av uthus, garage och andra små byggnader eller för uppförande av murar och plank.

Det är miljö- och byggnadsnämnden som avgör om kravet på kontrollansvarig ska ställas.

En kontrollansvarig medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Kontrollansvarig kan bland annat också hjälpa dig att ta fram förslag på kontrollplan. Den kontrollansvarige bör även vara behjälplig med att kontrollplanen följs samt vara medverkande på tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Anmälan av vem som ska vara kontrollansvarig kan göras på blankett som finns nedan. En förteckning över certifierade kontroll­an­sva­riga finns på Boverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krav på kontrollansvarig

En kontrollansvarig måste vara certifierad och ha en självständig ställning till den som låter utföra ett byggprojekt. Detta betyder till exempel att den kontrollansvarige inte bör vara släkt med den som utför åtgärden eller jobba på samma företag.

Boverket har förtydligat vad som menas med självständig ställning i allmänna råd KAAR 1 (BFS 2012.8). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: