Vissa typer av husbyggen behöver
en särskild utnämnd person som är
är ansvarig för kontrollerna som behöver
göras för husbygget.

En sådan person ska
vara utbildad och kallas för
certifierad kontrollansvarig.

Vid lättare åtgärder behövs inte alltid
någon sådan kontrollansvarig.
Det kan räcka med egna kontroller.

Kontrollansvarig

Till vissa typer av bygglovsansökningar krävs det en certifierad kontrollansvarig. För små ändringar av en- och tvåbostadshus krävs det dock oftast inte någon kontrollansvarig, inte heller för åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader eller för uppförande av murar och plank.

En kontrollansvarig medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Den ska bland annat också hjälpa dig att ta fram förslag på kontrollplan. Den kontrollansvarige ska även hjälpa dig att kontrollplanen följs samt vara medverkande på tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Anmälan av vem som ska vara kontrollansvarig kan göras på blankett som finns nedan. En förteckning över certifierade kontroll­an­sva­riga finns på Boverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krav på kontrollansvarig

En kontrollansvarig måste vara certifierad och bör inte vara jävig. Det betyder till exempel att den kontrollansvarige inte bör vara släkt med den som utför åtgärden eller jobba på samma företag.

Boverket har förtydligat vad som menas med självständig ställning i allmänna råd KAAR 1 (BFS 2012.8). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: