Här hittar du information
om särskilda boenden, bostadsanpassning
eller hur du hyr en lokal av kommunen.

Mark, bostäder och offentliga lokaler

Bostäder

På följande sidor beskrivs hur det går till att hyra en lokal av kommunen, är i behov av särskilda boenden eller bostadsanpassning. Här finns även information om verksamhetstomter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: