Kajgatan i Lomma är en Sommargågata.
Det innebar att du inte fick köra bil där.
Du fick cykla och gå.
Kajgatan är en gågata mellan juni och juli.

Sommargågata i Lomma hamn

Under sommaren förvandlas Kajgatan i Lomma hamn till en sommargågata med strosande turister och lokalbor, utökade uteserveringar och inbjudande möblering i en bilfri miljö. I år är sommargågatan aktiv mellan den 19 juni och 31 juli.

Sommargågatan längs Kajgatan i Lomma hamn är ett årligt och omtyckt inslag. Gatan möbleras med sittmöbler, solfåtöljer, cykelparkering och blommor samtidigt som verksamheterna längs gatan får möjlighet att flytta ut sina serveringar på gatan.

Syftet med Sommargågatan är att minska trafiken och göra området mer attraktivt för gående och cyklister.

Varuleveranser, räddningstjänst eller parkering för rörelsehindrade personer är tillåtna på gågatan.

Vad händer på Sommargågatan i år?

Förutom att njuta av gatans stora utbud av mat, dryck och glass anordnas även flera aktiviteter under Sommargågatan.

Just nu pågår planering av aktivteter längs gatan. Mer information kommer inom kort.

Människor i rörelse på gågata. Planteringar med blommor

Gågata - vad gäller?

Vägmärket för gågata.

Vägmärket för gågata.

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav. Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet och du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Källa: Transportstyrelsen

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Senast uppdaterad: