LSS-boende på Löddesnäsvägen

Nytt LSS-boende på Löddesnäsvägen.

Illustration av det nya LSS-boendet som kommer att byggas på Löddesnäsvägen.

Långsiktigt behövs det fler LSS-bostäder (Lagen om Särskilt Stöd) i Lomma kommun. Därför bygger vi ett nytt LSS-boende på Löddesnäsvägen i Bjärred. Byggstart var i januari 2024 och huset ska stå klart redan vid årsskiftet 2024/2025.

LSS-boendet kommer att ha sex lägenheter. Byggnaden kommer att få en träfasad och plåttak. Se visualisering ovan. Vår ambition är att behålla befintliga träd på fastigheten i så stor utsträckning som möjligt.

Byggtrafik

I den mån det är möjligt kommer vi att styra tung trafik till andra tider än kl. 08:00-09:00 och kl.15:00-16:00. Dessutom har vi leveransförbud mellan kl. 07:30 och 08:30. Detta gör vi för att minska mängden trafik i samband med skol- och arbetspendling till och från området.

Vi kommer även att anlägga en vändplats för lastbilar för att minska genomfartstrafiken och öka säkerheten för gång- och cykeltrafik.

Situationsplan LSS-boende Löddesnäsvägen

Situationsplan över LSS-boende Löddesnäsvägen

Tidplan

Januari 2024 - Byggstart
Årsskiftet 2024/2025 - LSS-boendet är klart

Vad är en LSS-bostad?

Personer med funktionsnedsättning och behov av stöd och hjälp i vardagen kan få boende i LSS-bostad för att få hjälp att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det finns två typer av LSS-boende – gruppbostad och servicebostad. Boendet på Löddesnäsvägen kommer att vara en gruppbostad.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: