Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2018-12-05
  Paragrafer: 190-200
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-14
  Datum då anslaget tages ned: 2019-01-05

 2. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2018-12-11
  Paragrafer: 80-89
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-14
  Datum då anslaget tages ned: 2019-01-05

 3. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-12-04
  Paragrafer: 208-209
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-14
  Datum då anslaget tages ned: 2019-01-05

 4. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2018-12-04
  Paragrafer: 82-94
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-14
  Datum då anslaget tages ned: 2019-01-05

 5. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-12-13
  Paragrafer: 214-215, 218-219
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-13
  Datum då anslaget tages ned: 2019-01-04

 6. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2018-12-03
  Paragrafer: 71-75
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-12
  Datum då anslaget tages ned: 2019-01-03

 7. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2018-12-03
  Paragrafer: 71-80
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-12
  Datum då anslaget tages ned: 2019-01-03

 8. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-11-27
  Paragrafer: 79-87
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-07
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-29

 9. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2018-11-28
  Paragrafer: 186-189
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-07
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-29

 10. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-11-27
  Paragrafer: 147-159
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-06
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-28

 11. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-11-26
  Paragrafer: 81-86
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-05
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-27

 12. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-11-26
  Paragrafer: 67-74
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-12-04
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-26

 13. Organ: Revisionen
  Datum: 2018-11-29
  Paragrafer: 5
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-11-30
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-22

 14. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2018-11-21
  Paragrafer: 178-185
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-11-30
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-22

 15. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2018-11-21
  Paragrafer: 155-170
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-11-30
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-22

 16. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2018-11-20
  Paragrafer: 144-156
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-11-29
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-21

 17. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-11-22
  Paragrafer: 189, 191-207
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-11-28
  Datum då anslaget tages ned: 2018-12-20

 18. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2018-09-26
  Paragrafer: 3-4
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-02
  Datum då anslaget tages ned: 2018-10-24

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden