Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 9-17
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 2. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 12-23
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 3. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum:
  Paragrafer: 24-30
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 4. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2023-02-27
  Paragrafer: 9-21
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 5. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 29-35
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 6. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum:
  Paragrafer: 17-46
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Delegationsbeslut och övriga beslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut och övriga beslut

Information om överklaganden