Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 127-134
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 2. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 123-129
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 3. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 54-60
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 4. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: ä67-74
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 5. Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 69-73
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 6. Organ: Kommunala valberedningen
  Datum:
  Paragrafer: 1-21
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 7. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 219-230
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 8. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 74-82
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 9. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 131-138
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 10. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 64-66
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 11. Organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 56-59
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 12. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 46-51
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Delegationsbeslut och övriga beslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut och övriga beslut

Information om överklaganden