Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelser om kommande sammanträde

Torsdagen den 28 oktober 2021, klockan 15.00

Övrigt

Övriga lagstadgade kungörelser och tillkännagivanden

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 94-108
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 2. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 95-100
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 3. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 54-58
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 4. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 187-188
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 5. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 63-69
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 6. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 53-58
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 7. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 178-188
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 8. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 91-93
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 9. Organ: Socialnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 53-57
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 10. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 94-100
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 11. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 57-67
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 12. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 56-65
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden