Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2018-05-30
  Paragrafer: 87-90
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-06-15
  Datum då anslaget tages ned: 2018-07-07

 2. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-05-29
  Paragrafer: 37-48
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-06-08
  Datum då anslaget tages ned: 2018-06-30

 3. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-05-31
  Paragrafer: 72-91
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-06-07
  Datum då anslaget tages ned: 2018-06-29

 4. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-05-29
  Paragrafer: 69-84
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-06-07
  Datum då anslaget tages ned: 2018-06-29

 5. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-05-28
  Paragrafer: 39-50
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-06-04
  Datum då anslaget tages ned: 2018-06-26

 6. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-05-28
  Paragrafer: 34-42
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-06-01
  Datum då anslaget tages ned: 2018-06-23

 7. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2018-05-16
  Paragrafer: 65-77
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-06-01
  Datum då anslaget tages ned: 2018-06-23

 8. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2018-05-16
  Paragrafer: 81-86
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-06-01
  Datum då anslaget tages ned: 2018-06-23

 9. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2018-05-22
  Paragrafer: 60-73
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-05-30
  Datum då anslaget tages ned: 2018-06-21

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden