Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum:
  Paragrafer: 44-60
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 2. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 92-93
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 3. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 52-53
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 4. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 22-28
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 5. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 28-35
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 6. Organ: Tekniska nämnden
  Datum:
  Paragrafer: 33-39
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 7. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 39-51
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 8. Organ: Revisionen
  Datum:
  Paragrafer: 4
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 9. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum:
  Paragrafer: 29-44
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 10. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 83-91
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 11. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 23-29
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 12. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 16-20
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 13. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 37-51
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 14. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 28-32
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 15. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum:
  Paragrafer: 3-4
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden