Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelser om kommande sammanträde

Torsdagen den 11 februari 2021

 

Övrigt

Övriga lagstadgade kungörelser och tillkännagivanden

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 30-33
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 2. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum:
  Paragrafer: 2-20
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 3. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 12-24
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 4. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 5-10
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 5. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 3-15
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 6. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum:
  Paragrafer: 11-17
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 7. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 6-19
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 8. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 15-26
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 9. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 25-29
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 10. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 19-24
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 11. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 8-11
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 12. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 1-12
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 13. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum:
  Paragrafer: 1-10
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 14. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 9-18
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 15. Organ: Socialnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 1, 3-9
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 16. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 12-14
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 17. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 1-6
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 18. Organ: Tekniska nämnden
  Datum:
  Paragrafer: 1-6
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 19. Organ: Planledningsgruppen
  Datum:
  Paragrafer: 1-3
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 20. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum:
  Paragrafer: 3-4
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

 1. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Daniel Alvén
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass Rutsborgskolan BUN/2021:22
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 2. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Mia Björnsson
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass Löddesnässkolan BUN/2021:81
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 3. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Susanne Haglind
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass Bjärehovskolan BUN/2021:62
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 4. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Margareta Strand Karlsson
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass Alfredshällskolan BUN/2021:80
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 5. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Victoria Rhudin Lindell
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass Strandskolan BUN/2021:13
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 6. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Cornelia Malm
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut omplacering i förskoleklass på Karstorpskolan Norra BUN/2021:42
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 7. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Jonas Hällström
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass på Fladängskolan BUN/2021:71
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 8. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Mats Bauer
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass Alléskolan BUN/2021:27
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 9. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Mathias Persson Benndott
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut om placering i årskurs 4 för elever i årskurs 3 BUN/2021:72
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 10. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Jonas Hällström
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Beslut om placering i årskurs 4 för elever i årskurs 3 BUN/2021:71
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Information om överklaganden