Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Valnämnden
  Datum: 2019-05-29
  Paragrafer: 18
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-14
  Datum då anslaget tages ned: 2019-07-06

 2. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2019-06-10
  Paragrafer: 36-54
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-14
  Datum då anslaget tages ned: 2019-07-06

 3. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-05-29
  Paragrafer: 107-111
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-14
  Datum då anslaget tages ned: 2019-07-06

 4. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2019-06-11
  Paragrafer: 59
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-12
  Datum då anslaget tages ned: 2019-07-04

 5. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-05-22
  Paragrafer: 100-106
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-07
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-29

 6. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum: 2019-05-23
  Paragrafer: 57-65, 67-71
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-05
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-27

 7. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-05-28
  Paragrafer: 41-52
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-05
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-27

 8. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-06-04
  Paragrafer: 107-112
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-05
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-27

 9. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-06-28
  Paragrafer: 88, 93-106
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-05
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-27

 10. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-05-28
  Paragrafer: 94-111
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-05
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-27

 11. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-05-27
  Paragrafer: 31-47
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-06-04
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-26

 12. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2019-05-22
  Paragrafer: 98-115
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-05-31
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-22

 13. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-05-15
  Paragrafer: 95-99
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-05-31
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-22

 14. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-05-27
  Paragrafer: 38-49
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-05-29
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-20

 15. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-05-28
  Paragrafer: 89-92
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-05-29
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-20

 16. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-05-21
  Paragrafer: 89-93
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-05-29
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-20

 17. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2019-05-21
  Paragrafer: 83-100
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-05-29
  Datum då anslaget tages ned: 2019-06-20

 18. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2018-09-26
  Paragrafer: 3-4
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-02
  Datum då anslaget tages ned: 2018-10-24

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden