Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-08-16
  Paragrafer: 106, 107, 109, 116, 117
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-08-17
  Datum då anslaget tages ned: 2018-09-08

 2. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-08-13
  Paragrafer: 51-60
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-08-17
  Datum då anslaget tages ned: 2018-09-08

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden