Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-10-15
  Paragrafer: 161-162
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-17
  Datum då anslaget tages ned: 2019-11-08

 2. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-10-08
  Paragrafer: 141-151
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-17
  Datum då anslaget tages ned: 2019-11-08

 3. Organ: Revisionen
  Datum: 2019-10-14
  Paragrafer: 11-12
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-16
  Datum då anslaget tages ned: 2019-11-07

 4. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2019-10-14
  Paragrafer: 3-4
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-16
  Datum då anslaget tages ned: 2019-11-07

 5. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-09-25
  Paragrafer: 172-179
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-11
  Datum då anslaget tages ned: 2019-11-02

 6. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2019-10-01
  Paragrafer: 71-80
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-10
  Datum då anslaget tages ned: 2019-11-02

 7. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2019-09-30
  Paragrafer: 67-79
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-09
  Datum då anslaget tages ned: 2019-11-01

 8. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-09-30
  Paragrafer: 69
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-09
  Datum då anslaget tages ned: 2019-11-01

 9. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2019-09-24
  Paragrafer: 139-149
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-03
  Datum då anslaget tages ned: 2019-10-25

 10. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-09-17
  Paragrafer: 167-171
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-09-27
  Datum då anslaget tages ned: 2019-10-19

 11. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-09-23
  Paragrafer: 58-68
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-09-27
  Datum då anslaget tages ned: 2019-10-20

 12. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-09-11
  Paragrafer: 162-166
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-09-27
  Datum då anslaget tages ned: 2019-10-19

 13. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2019-09-18
  Paragrafer: 33-38
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-09-27
  Datum då anslaget tages ned: 2019-10-19

 14. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-09-17
  Paragrafer: 61-69
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-09-26
  Datum då anslaget tages ned: 2019-10-19

 15. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-09-24
  Paragrafer: 146-147, 149-160
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-09-25
  Datum då anslaget tages ned: 2019-10-17

 16. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-09-24
  Paragrafer: 148
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-09-25
  Datum då anslaget tages ned: 2019-10-17

 17. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2019-09-03
  Paragrafer: 62-70
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-09-12
  Datum då anslaget tages ned: 2019-09-30

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden