Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelser om kommande sammanträde

Torsdagen den 10 september 2020, kl. 19.00

Övrigt

Övriga lagstadgade kungörelser och tillkännagivanden

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2020-09-02
  Paragrafer: 141
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-18
  Datum då anslaget tages ned: 2020-10-10

 2. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-09-15
  Paragrafer: 82-94
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-18
  Datum då anslaget tages ned: 2020-10-10

 3. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-09-15
  Paragrafer: 64-70
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-16
  Datum då anslaget tages ned: 2020-10-09

 4. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-09-08
  Paragrafer: 99-108
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-17
  Datum då anslaget tages ned: 2020-10-09

 5. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2020-09-08
  Paragrafer: 59-63, 65-70
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-16
  Datum då anslaget tages ned: 2020-10-08

 6. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2020-09-07
  Paragrafer: 50-56
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-15
  Datum då anslaget tages ned: 2020-10-10

 7. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2020-09-01
  Paragrafer: 59-72
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-10
  Datum då anslaget tages ned: 2020-10-03

 8. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2020-09-08
  Paragrafer: 64
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-09
  Datum då anslaget tages ned: 2020-10-01

 9. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2020-08-31
  Paragrafer: 47-51
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-08
  Datum då anslaget tages ned: 2020-09-30

 10. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2020-08-26
  Paragrafer: 99-110
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-04
  Datum då anslaget tages ned: 2020-09-26

 11. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-08-25
  Paragrafer: 96-98
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-03
  Datum då anslaget tages ned: 2020-09-25

 12. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2020-08-25
  Paragrafer: 90-103
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-03
  Datum då anslaget tages ned: 2020-09-25

 13. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-08-24
  Paragrafer: 40-45
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-09-01
  Datum då anslaget tages ned: 2020-09-23

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden