Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-25
  Paragrafer: 48-52
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-09
  Datum då anslaget tages ned: 2020-05-01

 2. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2020-03-25
  Paragrafer: 19-39
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-09
  Datum då anslaget tages ned: 2020-05-01

 3. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2020-03-31
  Paragrafer: 17-31
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-08
  Datum då anslaget tages ned: 2020-05-01

 4. Organ: Revisionen
  Datum: 2020-03-27
  Paragrafer: 1
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-08
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-30

 5. Organ: Revisionen
  Datum: 2020-03-30
  Paragrafer: 2
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-08
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-30

 6. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2020-03-30
  Paragrafer: 1
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-08
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-30

 7. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2020-03-31
  Paragrafer: 25-32
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-07
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-29

 8. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-18
  Paragrafer: 42-47
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-03
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-25

 9. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2020-03-30
  Paragrafer: 18-24
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-02
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-24

 10. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2020-03-24
  Paragrafer: 34-44
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-02
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-24

 11. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-24
  Paragrafer: 40-43
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-04-02
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-24

 12. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2020-03-30
  Paragrafer: 9-18
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-31
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-24

 13. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-30
  Paragrafer: 16
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-31
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-24

 14. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-30
  Paragrafer: 24-25
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-30
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-23

 15. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-11
  Paragrafer: 32-41
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-27
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-18

 16. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum: 2020-03-19
  Paragrafer: 14-23
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-26
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-17

 17. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-04
  Paragrafer: 27-31
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-20
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-11

 18. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-17
  Paragrafer: 21-28
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-20
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-18

 19. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2020-03-11
  Paragrafer: 3-6
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-20
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-18

 20. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-16
  Paragrafer: 19-27
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-19
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-10

 21. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-10
  Paragrafer: 34-39
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-19
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-10

 22. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-09
  Paragrafer: 9-15
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-13
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-05

 23. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-03-10
  Paragrafer: 12-23
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-12
  Datum då anslaget tages ned: 2020-04-06

 24. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2020-02-24
  Paragrafer: 1-8
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-03-03
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-25

 25. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-02-10
  Paragrafer: 1-8
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-18
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-10

 26. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-02-11
  Paragrafer: 1-11
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-06

 27. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2020-01-29
  Paragrafer: 1-8
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-07
  Datum då anslaget tages ned: 2020-02-29

 28. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2020-01-29
  Paragrafer: 8-11
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-07
  Datum då anslaget tages ned: 2020-02-29

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

 1. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Victoria Rhudin Lindell
  Beslutsdatum: 2020-02-06
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass BUN/2020:55
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-07

 2. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Cornelia Malm
  Beslutsdatum: 2020-02-06
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass BUN/2020:55
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-07

 3. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Jonas Hällström
  Beslutsdatum: 2020-02-06
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass BUN/2020:55
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-07

 4. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Mats Bauer
  Beslutsdatum: 2020-02-06
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass BUN/2020:55
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-07

 5. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: David Alvén
  Beslutsdatum: 2020-02-06
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass BUN/2020:55
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-07

 6. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Barbro Lindberg
  Beslutsdatum: 2020-02-06
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass BUN/2020:55
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-07

 7. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Susanne Haglind
  Beslutsdatum: 2020-02-06
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass BUN/2020:55
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-07

 8. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Margareta Strand Karlsson
  Beslutsdatum: 2020-02-06
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass BUN/2020:55
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2020-03-07

Information om överklaganden