Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelser om kommande sammanträde

Torsdagen den 10 september 2020, kl. 19.00

Övrigt

Övriga lagstadgade kungörelser och tillkännagivanden

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-06-30
  Paragrafer: 67-71
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-07-02
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-24

 2. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2020-06-17
  Paragrafer: 71-98
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-26
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-18

 3. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-06-17
  Paragrafer: 118-128
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-26
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-18

 4. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2020-06-15
  Paragrafer: 39-49
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-23
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-16

 5. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2020-06-03
  Paragrafer: 102-108
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-19
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-11

 6. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2020-06-10
  Paragrafer: 109-117
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-19
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-11

 7. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum: 2020-06-11
  Paragrafer: 34-48
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-18
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-10

 8. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-06-09
  Paragrafer: 79-85
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-18
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-10

 9. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2020-06-09
  Paragrafer: 72-89
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-18
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-10

 10. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2020-06-16
  Paragrafer: 56
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-17
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-09

 11. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-06-16
  Paragrafer: 61-66
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-17
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-09

 12. Organ: Revisionen
  Datum: 2020-06-08
  Paragrafer: 3
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-17
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-09

 13. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2020-06-15
  Paragrafer: 34
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-16
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-08

 14. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2020-05-27
  Paragrafer: 96-101
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-12
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-04

 15. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2020-06-03
  Paragrafer: 13-19
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-06-12
  Datum då anslaget tages ned: 2020-07-04

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden