Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelser om kommande sammanträde

Torsdagen den 14 mars 2024, klockan 18.00, Smedjevägen 3, Alnarp

Övrigt

Övriga lagstadgade kungörelser och tillkännagivanden

Författningssamling

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 84-94
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 2. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 19
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 3. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 18-24
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 4. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 8-18
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 5. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 13-24
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 6. Organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 18-20
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 7. Organ: Socialnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 1-9
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Delegationsbeslut och övriga beslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut och övriga beslut

 1. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Cornelia Malm
  Beslutsdatum:
  Beteckning: Delegationsbeslut om placering i förskoleklass på Karstorpskolan läsår 24/25 enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning B. 6:3
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Information om överklaganden