Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-10-19
  Paragrafer: 150-151
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-19
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-11

 2. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2018-10-10
  Paragrafer: 149-156
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-19
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-10

 3. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-10-09
  Paragrafer: 126-134
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-18
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-09

 4. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2018-10-03
  Paragrafer: 141-148
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-12
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-03

 5. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2018-09-26
  Paragrafer: 132-140
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-12
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-03

 6. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2018-10-03
  Paragrafer: 51-52
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-12
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-04

 7. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2018-10-02
  Paragrafer: 62-69
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-11
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-02

 8. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2018-10-01
  Paragrafer: 56-62
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-10
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-01

 9. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-10-01
  Paragrafer: 70
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-10
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-01

 10. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2018-10-02
  Paragrafer: 56-64
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-10
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-01

 11. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2018-10-01
  Paragrafer: 55-61
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-10
  Datum då anslaget tages ned: 2018-11-01

 12. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2018-09-26
  Paragrafer: 129-137
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-05
  Datum då anslaget tages ned: 2018-10-27

 13. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-09-25
  Paragrafer: 123-125
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-04
  Datum då anslaget tages ned: 2018-10-26

 14. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2018-09-25
  Paragrafer: 118-133
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-04
  Datum då anslaget tages ned: 2018-10-26

 15. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-10-02
  Paragrafer: 143-149
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-03
  Datum då anslaget tages ned: 2018-10-25

 16. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2018-09-26
  Paragrafer: 3-4
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-02
  Datum då anslaget tages ned: 2018-10-24

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden