Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelser om kommande sammanträde

Torsdagen den 3 december 2020

Övrigt

Övriga lagstadgade kungörelser och tillkännagivanden

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2020-11-17
  Paragrafer: 131-150
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-26
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-18

 2. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-11-17
  Paragrafer: 139-143
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-26
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-18

 3. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2020-11-17
  Paragrafer: 90-96
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-25
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-17

 4. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2020-11-17
  Paragrafer: 96-101
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-25
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-16

 5. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2020-11-16
  Paragrafer: 60-68
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-24
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-15

 6. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-11-09
  Paragrafer: 59-63
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-17
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-09

 7. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2020-11-04
  Paragrafer: 26-30
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-13
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-05

 8. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-11-03
  Paragrafer: 124-138
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-12
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-04

 9. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2020-11-03
  Paragrafer: 84-87, 90-93, 95
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-11
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-02

 10. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-11-03
  Paragrafer: 104-107, 111
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-11
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-02

 11. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-11-10
  Paragrafer: 78-83
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-11
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-03

 12. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-11-10
  Paragrafer: 112-117
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-11
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-02

 13. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-11-02
  Paragrafer: 79-86
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-11-10
  Datum då anslaget tages ned: 2020-12-01

 14. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2020-10-15
  Paragrafer: 3-4
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-10-23
  Datum då anslaget tages ned: 2020-11-14

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden