Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-08-12
  Paragrafer: 50-53
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-08-16
  Datum då anslaget tages ned: 2019-09-07

 2. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-08-15
  Paragrafer: 139
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-08-16
  Datum då anslaget tages ned: 2019-09-07

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden