Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum: 2019-12-05
  Paragrafer: 90-110
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-12-06
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-28

 2. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-11-20
  Paragrafer: 237-250
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-12-06
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-28

 3. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2019-11-27
  Paragrafer: 40-45
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-12-06
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-28

 4. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-12-05
  Paragrafer: 202, 205-206, 209
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-12-06
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-28

 5. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2019-11-26
  Paragrafer: 92-100
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-12-06
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-29

 6. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-11-26
  Paragrafer: 172-183
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-12-05
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-27

 7. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-12-02
  Paragrafer: 79-82
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-12-04
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-26

 8. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2019-11-25
  Paragrafer: 94-102
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-12-04
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-27

 9. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2019-11-25
  Paragrafer: 79-86
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-12-03
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-25

 10. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-11-19
  Paragrafer: 170-171
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-11-28
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-20

 11. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2019-11-19
  Paragrafer: 160-176
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-11-28
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-20

 12. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-11-18
  Paragrafer: 83-89
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-11-27
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-20

 13. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-11-13
  Paragrafer: 213-236
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-11-22
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-14

 14. Organ: Kommunala valberedningen
  Datum: 2019-11-19
  Paragrafer: 24-25
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-11-21
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-13

 15. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-11-11
  Paragrafer: 71-78
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-11-19
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-11

 16. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-11-12
  Paragrafer: 80-87
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-11-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-12-08

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden