Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2019-04-10
  Paragrafer: 13-18
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-25
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-18

 2. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-04-23
  Paragrafer: 73-77
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-24
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-16

 3. Organ: Kommunala valberedningen
  Datum: 2019-04-17
  Paragrafer: 17
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-18
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-10

 4. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2019-04-15
  Paragrafer: 32-35
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-18
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-10

 5. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-04-15
  Paragrafer: 27-31
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-18
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-10

 6. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-04-09
  Paragrafer: 54-67
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-18
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-10

 7. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2019-04-09
  Paragrafer: 26-34
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-17
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-09

 8. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2019-03-27
  Paragrafer: 45-76
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-12
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-04

 9. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-04-03
  Paragrafer: 69-71
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-12
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-04

 10. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-03-27
  Paragrafer: 64-68
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-12
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-04

 11. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2019-04-04
  Paragrafer: 2
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-12
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-04

 12. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2019-04-01
  Paragrafer: 23-31
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-11
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-03

 13. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2019-04-02
  Paragrafer: 25-36
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-11
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-03

 14. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2019-04-01
  Paragrafer: 19-26
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-09
  Datum då anslaget tages ned: 2019-05-01

 15. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2019-03-26
  Paragrafer: 38-60
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-04
  Datum då anslaget tages ned: 2019-04-26

 16. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-03-26
  Paragrafer: 53
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-04
  Datum då anslaget tages ned: 2019-04-26

 17. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-03-26
  Paragrafer: 23-29
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-03
  Datum då anslaget tages ned: 2019-04-25

 18. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2019-04-01
  Paragrafer: 1
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-03
  Datum då anslaget tages ned: 2019-04-25

 19. Organ: Revisionen
  Datum: 2019-04-01
  Paragrafer: 9
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-03
  Datum då anslaget tages ned: 2019-04-25

 20. Organ: Revisionen
  Datum: 2019-04-01
  Paragrafer: 8
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-04-03
  Datum då anslaget tages ned: 2019-04-25

 21. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2018-09-26
  Paragrafer: 3-4
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-02
  Datum då anslaget tages ned: 2018-10-24

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden