Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-02-06
  Paragrafer: 16-19
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

 2. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-02-14
  Paragrafer: 29, 32
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

 3. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2019-02-06
  Paragrafer: 6-7
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-04-07

 4. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2019-02-05
  Paragrafer: 4-12
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-14
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-08

 5. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2019-02-04
  Paragrafer: 4-14
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-12
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-06

 6. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-01-30
  Paragrafer: 11-15
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-08
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-03

 7. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-01-23
  Paragrafer: 6-10
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-08
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-03

 8. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2019-01-29
  Paragrafer: 5-13
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-06
  Datum då anslaget tages ned: 2019-02-28

 9. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-01-22
  Paragrafer: 1-8
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-06
  Datum då anslaget tages ned: 2019-02-28

 10. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2019-01-16
  Paragrafer: 1-5
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-01
  Datum då anslaget tages ned: 2019-02-23

 11. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-01-29
  Paragrafer: 17-18
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-01
  Datum då anslaget tages ned: 2019-02-23

 12. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2019-01-29
  Paragrafer: 6-12
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-01
  Datum då anslaget tages ned: 2019-02-23

 13. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2019-01-23
  Paragrafer: 1-5
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-01
  Datum då anslaget tages ned: 2019-02-24

 14. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-01-29
  Paragrafer: 15-16
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-01-29
  Datum då anslaget tages ned: 2019-02-20

 15. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2019-01-21
  Paragrafer: 1-11
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-01-29
  Datum då anslaget tages ned: 2019-02-20

 16. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2018-09-26
  Paragrafer: 3-4
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-10-02
  Datum då anslaget tages ned: 2018-10-24

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

 1. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Rektor Bjärehovskolan
  Beslutsdatum: 2019-02-07
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:14 - Bjärehovskolan
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

 2. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Rektor Löddesnässkolan
  Beslutsdatum: 2019-02-07
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:14 - Löddesnässkolan
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

 3. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Rektor Rutsborgskolan
  Beslutsdatum: 2019-02-07
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:14 - Rutsborgskolan
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

 4. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Rektor Alléskolan
  Beslutsdatum: 2019-02-07
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:14 - Alléskolan
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

 5. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Rektor Fladängskolan
  Beslutsdatum: 2019-02-07
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:14 - Fladängskolan
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

 6. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Rektor Karstorpskolan Norra
  Beslutsdatum: 2019-02-07
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:14 - Karstorpskolan Norra
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

 7. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Rektor Strandskolan
  Beslutsdatum: 2019-02-07
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:14 - Strandskolan
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

 8. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Delegat: Rektor Alfredshällskolan
  Beslutsdatum: 2019-02-07
  Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 3:14 - Alfredshällskolan
  Datum då anslaget sattes upp: 2019-02-15
  Datum då anslaget tages ned: 2019-03-09

Information om överklaganden