Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 30-37
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 2. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 35-50
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 3. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum:
  Paragrafer: 38-48
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 4. Organ: Revisionen
  Datum:
  Paragrafer: 4-6
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 5. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum:
  Paragrafer: 46-58
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 6. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 100-107
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 7. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 9-16
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 8. Organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 22-30
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 9. Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 29
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 10. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 28-34
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 11. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 89-99
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 12. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 36-51
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 13. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum:
  Paragrafer: 25-37
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 14. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 17-31
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Delegationsbeslut och övriga beslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut och övriga beslut

Information om överklaganden