Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum:
  Paragrafer: 136-133
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 2. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 178
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 3. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 49-58
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 4. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 81-88
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 5. Organ: Socialnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 45-50
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 6. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 56-67
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 7. Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: §§47-53
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 8. Organ: Kommunfullmäktige
  Datum:
  Paragrafer: 72-86
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 9. Organ: Planledningsgruppen
  Datum:
  Paragrafer: 18-22
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 10. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum:
  Paragrafer: 117-125
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 11. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 173-177
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 12. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 167-172
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 13. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum:
  Paragrafer: 79-86
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 14. Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 44-52
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

 15. Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum:
  Paragrafer: 53-62
  Datum då anslaget sattes upp:
  Datum då anslaget tages ned:

Delegationsbeslut och övriga beslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut och övriga beslut

Information om överklaganden