Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-01-14
  Paragrafer: 1-6
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-01-23
  Datum då anslaget tages ned: 2020-02-14

 2. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-01-14
  Paragrafer: 1, 3-11
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-01-21
  Datum då anslaget tages ned: 2020-02-12

 3. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2020-01-14
  Paragrafer: 2
  Datum då anslaget sattes upp: 2020-01-15
  Datum då anslaget tages ned: 2020-02-06

Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut

Information om överklaganden