Sociala bidrag, föreningsbidrag

Socialnämnden kan ge bidrag till föreningar som verkar inom nämndens verksamhetsområde. Nu har du möjlighet att söka bidrag för 2025.

Föreningsbidraget ska användas till det ideella föreningslivet och för att stimulera till ett varierat utbud av föreningsaktiviteter, riktade till målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde. Bidraget ska användas till uppsökande, förebyggande och stödjande aktiviteter. Bidraget är avsett att täcka en del av kostnaderna för verksamheterna i föreningarna.

Sök bidrag till och med 31 augusti

Föreningsbidrag kan sökas varje år. Ansökan ska vara socialnämnden tillhanda senast den 31 augusti.

Ansökan skickas till:
Lomma kommun
234 81 Lomma

Ansökan önskas om möjligt även i digital form till socialnamnd@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen

Senast uppdaterad: