Skåneleden

Skåneleden sträcker sig över 100 mil genom Skånes vackra natur- och kulturlandskap. Leden består av sex delleder och över 113 etapper, där Öresundsleden är en av dessa som sträcker sig från Utvälinge i norr, längs med kusten genom Lomma kommun, till Bulltofta i söder.

Längs med etapperna finns bland annat magnifik havsutsikt och spännande naturreservat. Etapperna går från Löddeköpinge genom Bjärred och Lomma till Spillepengen och är markerad med orange ledbrickor. Vid Långa bryggan i Bjärred och nedanför biblioteket i Lomma finns informationstavlor om leden.

Karta över Skåneleden SL5PDF.

Öresundsleden utgår från Utvälinge i norr, strax söder om Ängelholm och sträcker sig ner till Falsterbonäset i söder. Ledens sträckning i Lomma har följande etapper:

Etapp 11: Löddeköpinge - Bjärredlänk till annan webbplats

Etapp 12: Bjärred - Lommalänk till annan webbplats

Etapp 13: Lomma - Spillepengenlänk till annan webbplats

Tillfällig omledning

Med anledning av byggnation av ett nytt förbättrat erosionsskydd längs med Tre- och Fyrkantsdammarna kommer Skåneleden längs med dammarna vara avstängd fram till årsskiftet 2020/2021. Vi hänvisar istället till gång- och cykelbanan längs med Södra
västkustvägen. Omledningssträckan är skyltad med orange skyltar.

Klicka här för att se karta över den tillfälliga omledningen.PDF

Kontaktuppgifter

Adam Bahr

Miljöstrateg

0733-41 10 47

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2020-07-15