Det är alltid den som slår någon
eller behandlar någon illa
som bär ansvaret.

Den som slår kan
välja att få hjälp att sluta.

Gå innan du slår

Knuten näve

Det finns stöd att få för dig som utövar våld eller på annat sätt riskerar att skada en närstående.

  • Blir du orimligt förbannad ibland?
  • Beter du dig på ett nedlåtande eller kontrollerande sätt?
  • Har du använt våld mot din närstående?

Det är bara du själv som bär ansvar för det våld du använder och bara du kan få det att upphöra.

Det finns hjälp att få!

SOCIALTJÄNSTEN - kan ge råd och stöd hur du kan förändra ditt beteende. Kontakta socialtjänstens mottag på tel: 040-641 10 00. Du kan även göra en ansökan digitalt. Läs mer på lomma.se/vinr.

KRISCENTRUM MELLERSTA SKÅNE - en samtalsmottagning för vuxna och barn som blivit
utsatta för, upplevt eller utövat våld i en nära relation. Tel: 046-359 50 71 (månd-fred kl. 11-12) eller e-post: kriscentrum@lund.se

VÄLJ ATT SLUTA - riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen vänder sig till alla, oavsett kön och sexuell läggning, och oavsett var du bor. Tel: 020-555 666 (månd-fred kl. 8.30-16) / valjattsluta.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Nasrin Shahmohammadi

Senast uppdaterad: