Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Trädens nyttor

Träd bidrar med många värden för oss människor, så kallade ekosystemtjänster. Dessa nyttor bidrar träden med helt gratis. En del värden funderar vi förmodligen inte ens över, utan tar dem för givet.

Vad ger träd?

Träd ger vindskydd och skugga, påverkar vattenavrinning, renar vatten och luft. Träd tar upp koldioxid och lagrar kol i många år. Grönska i form av träd har dessutom en stor påverkan på människors hälsa och välmående. Träden ramar in stadsmiljöer, höjer trivseln och ger möjlighet till lek och lärande. Alla dessa nyttor har ett högre värde hos äldre träd.

Utöver de tjänster som är till direkt nytta för oss människor, bidrar träden även till många andra arters överlevnad, vilket du kan läsa mer om här.

Träd och klimatförändringar

I ett förändrat klimat blir trädens ekosystemtjänster ännu viktigare. Att svalka sig i skuggan av ett träd en varm sommar likt den vi hade 2018, att träd och buskar fångar upp vinden i starka vinterstormar, eller att rotsystem ger stadga åt jorden så att erosionsskador mildras. Träd tar också upp stora mängder vatten, vilket gör dem viktiga i samband med skyfall och översvämningar.

Vad kan du göra själv?

Vill du hjälpa till att bevara trädens nyttor på din tomt? Läs här hur du kan göra.

Vad gör kommunen?

Läs mer i vårt Naturmiljöprogram Länk till annan webbplats. och vår Trädplan Pdf, 15.6 MB, öppnas i nytt fönster. om vilka åtgärder vi gör för att skydda värdefulla trädmiljöer.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: