Pilängsparken

Grusstig vid gräsmatta och liten kulle

Nordöst om Pilängsskolan finns parkområdet Pilängsparken. Här finns möjlighet för både lek och rekreation.

Parken karaktäriseras av en stor pulkabacke och en dagvattendamm, men innehåller även en lekplats för barnen. Dessutom är området bra att promenera i. I parken går det att finna ett flertal mångskiktade naturplanteringar.

Området genomkorsas av ett flertal gång- och cykelvägar. Gång och cykelvägen som leder från Karstorpsvägen, in i området kantas av både rönnar och prydnadskörsbär. Från den västra entrén möts man av stora, vackra vitpilar längs gång- och cykelbanan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: