Under ett år har Michela från Italien
funnits på fritidsgårdarna
för att berätta om hur man
kan delta i olika projekt i Europa.

Volontär från Europeiska Solidaritetskåren

Michela Zungri

Michela Zungri, volontär

Under ett år har Michela Zungri från Italien deltagit i ett projekt för unga i Europa, på fritidsgården Centralen i Lomma.

Europeiska solidaritetskåren, logotyp.

Europeiska Solidaritetskåren (European Solidarity Corps) är ett initiativ från Europeiska unionen som skapar möjligheter för ungdomar att volontärarbeta eller arbeta i projekt i sitt eget land eller utomlands. Unga personer mellan 18 och 30 år ges möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader i projekt som ska gynna samhällen och människor runt om i Europa.

Europeiska Solidaritetskåren syfte är att främja solidaritet i det europeiska samhället och engagera ungdomar och organisationer i olika aktiviteter.

Arbete med ungdomar i Lomma

I oktober 2020 kom Michela Zungri från Italien till Lomma för att delta i ett projekt för Lomma kommuns räkning, på fritidsgården Centralen. Under projektnamnet Youth 4 Youth har Michela under ett år motiverat och engagerat ungdomars deltagande i internationella projekt. Att få träffa en ESC-volontär kan skapa nyfikenhet hos ungdomarna. Hennes uppgifter har bland annat varit att coacha och lära känna barnen och ungdomarna på fritidsgården i den dagliga verksamheten.

Michela har lett gruppaktiviteter för barn och ungdomar och hållit i interkulturella temakvällar på fritidsgården med och för ungdomarna. Michela har även informerat om internationella ungdomsutbyten och program som Erasmus för att stötta potentiella framtida volontärer.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Pia Alexius

Senast uppdaterad: