Hälsa och välbefinnande

Ett stetoskop.

Skolkurator

Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Kuratorn finns här för att stötta eleverna under sin utbildning. Tillsammans med elev, vårdnadshavare och lärare vill vi göra studietiden så positiv och givande som möjligt. Kuratorn kan ge information om och förmedla kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället om behov finns.

Skolsköterska

Skolsköterskan finns på skolan för att stötta eleverna avseende hälsa eller under pågående sjukdom. Skolsköterskan genomför vaccinationer och hälsosamtal.

Specialpedagog

Specialpedagogen finns på skolan för att stötta eleverna som behöver det i sin studiesituation. Tillsammans med elev, vårdnadshavare och lärare vill vi göra studietiden så positiv och givande som möjligt.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren vägleder och informerar eleven inför framtida studie- och yrkesval samt har hand om prao-tiden.

Kontaktuppgifter

Catherine Moberg

Skolsköterska åk F-3

0733-41 16 21

Karin Bengtsson

Speciallärare (F-3)

Cecilia Nyhlén

Speciallärare åk 4-6

Elin Lindvall

Specialpedagog (7-9)

Lina Ahlgren Sesay

Studie- och yrkesvägledare - Bjärehovskolan och Karstorp Södra

0733-41 16 25

Sidansvarig: Victoria Rhudin Lindell
Senast uppdaterad: