Hotellverksamhet

Denna sidan gäller den del av företagandet kring hotellverksamhet som är kopplad till miljö- och hälsoskydd. Du behöver inte anmäla till miljö- och byggnadsnämnden att du avser att driva hotell eller motsvarande.

För dig som vill driva hotell, pensionat, bed & breakfast eller liknande finns en handbok som Socialstyrelsen tagit fram.

Om du bedriver en verksamhet har du dock fortfarande ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet i din så kallade egenkontroll. Verksamheten kommer att omfattas av miljöenhetens tillsyn och det kan därför vara bra att redan från början utforma dina lokaler utifrån de krav som kan ställas vid en inspektion. Tillsynen omfattas faktorer som fukt, mögel, ventilation, temperatur, radon, material, ohyra, avfall och annat som kan ha en negativ inverkan på hälsan.

Du ska registrera din hotellverksamhet som livsmedelsanläggning om du serverar livsmedel.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: