Söka ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet via InfoMentor. Det är sedan skolans rektor eller mentor på uppdrag av rektor som fattar ett beslut.

Elever som går i grundskola får beviljas kortare ledighet. För att längre ledighet ska kunna beviljas måste det finnas synnerliga skäl. Det är enbart rektor som får ta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Rätten till ledighet regleras i Skollagen Länk till annan webbplats. (2010:800) 7 kap. 18 §.

Digital ledighetsansökan

Vårdnadshavare kan ansöka om ledighet direkt via InfoMentors app. Ledighetsansökan görs enkelt genom att ange datum/tid samt anledning för ledighet som därefter går vidare till skolan.

Skolans personal ser notis om obehandlade ledighetsansökningar så snart de loggat in till InfoMentor. Ledighetsansökningar kan även nås via menyn Kommunikation.

I samband med att personalen granskar en ledighetsansökan kan de godkänna eller avslå begäran och även lägga till kommentar.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Susanne Haglind

Senast uppdaterad: