Söka ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet skriftligen. Det är sedan skolans rektor eller mentor på uppdrag av rektor som fattar ett beslut.

Elever som går i grundskola får beviljas kortare ledighet. För att längre ledighet ska kunna beviljas måste det finnas synnerliga skäl. Det är enbart rektor som får ta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Rätten till ledighet regleras i Skollagen Länk till annan webbplats. (2010:800) 7 kap. 18 §.

Blankett för ledighetsansökan

Blanketten för ansökan om ledighet är gemensam för samtliga grundskolor i Lomma kommun. Ansökan ska undertecknas av vårdnadshavare och lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten.

Blankett för ledighetsansökan hittar du här under självservice: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Susanne Haglind

Senast uppdaterad: