Trafiksäkerhetsrådet

Trafiksäkerhetsrådet består av representanter från näringslivet, föräldraföreningar, polismyndigheten, kommunala funktionshindersrådet, kommunala pensionärsrådet, SPF, samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Trafiksäkerhetsrådet sammanträder två gånger per år. Ordföranden är Charlott Enocson (M) som dessutom är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Upplysningar om trafiksäkerhetsrådet kan fås av nämndsekreterare Sandra Stjärna, sekreterare i trafiksäkerhetsrådet, 0709-41 30 07

Protokoll

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sandra Stjärna
Senast uppdaterad: