Ordningsföreskrifter

Lomma kommun har lokala ordningsföreskrifter som kompletterar de nationella lagar och regler som finns. Ordningsföreskrifterna är till för att skydda hälsa och miljö för alla som lever och verkar i kommunen, och se till att offentliga platser är säkra och trygga.

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller bestämmelser för följande områden:

 • Lastning av varor
 • Byggetablering, schaktning
 • Störande buller
 • Containrar
 • Vegetation, markiser, flaggor, skyltar, affischering
 • Insamling av pengar
 • Uppläggning av båtar och bryggor
 • Camping
 • Badförbud
 • Hundar
 • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
 • Sprängning och skjutning av eldvapen
 • Ridning
 • Ambulerande försäljning
 • Ordningsföreskrifter för torghandel och mobila försäljningsvagnar
 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun Pdf, 21.8 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Inga lokala föreskrifter om alkoholförbud på offentliga platser

Det saknas ett lagstadgat förbud mot att dricka alkohol på offentlig plats. Regeringen har istället gett kommunerna ansvar att själva utfärda föreskrifter om var och vid vilka tider ett eventuellt förbud ska gälla. Lomma kommun har inte utfärdat ett sådant förbud, vilket innebär att man kan till exempel ha en picknick på stranden och dricka medhavt vin till maten utan att bryta mot lagen.

Polisen kan däremot förbjuda personer från att dricka på allmän plats om det blir en ordningsstörning eller om de anser att personen/personerna har fått i sig för mycket alkohol. Det är såklart alltid förbjudet för minderåriga att dricka alkohol.

Vad gäller allmän plats kan andra, indirekta, förbud finnas exempelvis avseende hur alkoholen införskaffats. Man får till exempel inte ta ut starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker eller spritdrycker från ett serveringsställe som har serveringstillstånd.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist

Senast uppdaterad: