Föräldrasamarbete efter separation

Föräldrars unika kunskap om det egna barnet ger störst förutsättningar för överenskommelser med barnets bästa i centrum när föräldrarna separerar. Samarbetssamtal hos familjerätten är oftast det bästa sättet att hantera konflikter i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Barn behöver generellt sett ett varaktigt och stabilt förhållande till båda sina föräldrar, även när föräldrarna lever åtskilda. För att barnet ska få tillgång till båda sina föräldrar på ett positivt sätt krävs att föräldrarna samarbetar.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal innebär att föräldrar, under ledning av familjerätten, ges möjlighet att diskutera frågor kring vårdnad, boende, umgänge och sitt samarbete. Samarbetssamtalen har barnets bästa i fokus och syftar till att hjälpa föräldrarna till ett bättre samarbete och en långsiktigt hållbar överenskommelse utifrån barnets behov.

Samarbetssamtal förutsätter båda föräldrarnas frivilliga medverkan, är kostnadsfritt och registreras inte.

Det är en stor fördel om föräldrarna kan komma överens och samarbeta om barnens vårdnad, boende och umgänge. Föräldrars egna överenskommelser är oftast mer hållbara för barnen än om det blir en rättslig tvist och besluten lämnas över till domstol.

Använd vår e-tjänst för att ansöka om samarbetssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avtal

Vi på Familjerätten kan hjälpa till att upprätta avtal om vårdnad, umgänge och barns boende om ni som föräldrar är överens. För att avtalet ska gälla krävs det att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal är juridiskt bindande och får därmed samma verkan som en dom.

Utbildningar

  • BiFF är en kort utbildning på tre tillfällen i små grupper för föräldrar som ska eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. Utbildningen Barn i Föräldrars Fokus.
  • SES - Samarbete efter Skilsmässa är ett digitalt verktyg där du som invånare i Lomma kommun kan få utökad hjälp med de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär.
    Samarbete efter Skilsmässa, SES

Kontakta oss om du har frågor

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss på Familjerätten är du välkommen höra av dig.

Står ni inför en separation och önskar mer information kring vårdnad, boende och umgänge så får ni gärna höra av er till oss på familjerätten.

Kontaktuppgifter

Ingrid Ekholm Ydreborg

Familjerättssocionom

040-641 12 92

Christina Andersson

Familjerättssocionom

0733-41 16 56

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: