Ny idrottshall på Karstorp

Illustration över hur den nya idrottshallen på Karstorp ska se ut.

Illustration över hur den nya idrottshallen på Karstorp ska se ut.

Med preliminär start vintern 2024 påbörjar vi byggnation av en ny fullskalig idrottshall på Karstorps skolområde. I anslutning till hallen bygger vi även en skejtboardpark. Projektet förväntas bli klart 2026.

Ambitionen är att under vintern 2024 påbörja byggnation av en ny fullskalig idrottshall med tillhörande omklädningsrum på Karstorpskolans skolområde där det idag ligger en multiplan. Just nu pågår en bygglovsprocess och hallen är tänkt att uppföras inom befintlig detaljplan.

Idrottshallen byggs på andra plan som skapar ett överhäng likt bilden ovan. Under överhänget bygger vi en skateboardbana. Skateboardbanan är utformad i samarbete med förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF), den lokala skateboardklubben och professionella skatebanebyggare.

Idrottshallens placering gör att multiarenan på skolgården försvinner.

Varför gör vi detta?

Behovet av idrottshallar i Lomma kommun är stort, både för skolans egen idrottsverksamhet och för det lokala föreningslivet. Det visar förstudien som UKF lät göra under 2022. De behov som framkom är en följd av utökning av antalet timmar i ämnet idrott och hälsa i läroplanen, samt de behov som den nya Linneaskolan samt kommande gymnasieskola medför.

Den gamla Karstorpshallen

Den gamla Karstorpshallen har uppnått sin tekniska livslängd och håller inte den standard som idag önskas för en idrottshall. Dessutom är den liten och kan inte tillgodose behoven som äldre elever och ungdomar har. Under pågående projekt kommer den gamla idrottshallen att vara i bruk.

Vad som händer med den gamla idrottshallen är ännu inte fastställt.

Tidsplan:

  • Februari 2024: Bygglovsprocess och förfrågningsunderlag
  • Höst 2024: Upphandling
  • 2024/2025: Preliminär byggstart
  • 2026/2027: Den nya hallen förväntas vara klar


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: