Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn som kommer till Sverige ska få en god man utsedd av överförmyndaren. Den gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Är du intresserad av att bli god man till ensamkommande krävs en webbutbildning med godkänt resultat.

Då antalet barn som kommer ensamma till Sverige har sjunkit har vi i dagsläget inget behov av nya gode män för ensamkommande barn.

De krav som ställs på en god man för ensamkommande barn är detsamma som för alla övriga gode män enligt föräldrabalken, det vill säga rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget.

För att passa för uppdraget som god man bör du ha bra kunskaper om hur samhället fungerar, tala och skriva god svenska och ha tillräcklig kunskap om vardagsekonomi för att kunna sköta redovisningen till överförmyndaren. Man ska även kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av sin tid.

För uppdrag som god man till ensamkommande barn krävs att man går en webbutbildning med godkänt resultat. Efter genomförd webbutbildning får du ett intyg som ska skickas till överförmyndaren.


Mer information:

Webbutbildning - God man till ensamkommande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista för god man till ensamkommande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Senast uppdaterad: