Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter, elva ersättare och ansvarar för för- och grundskolverksamhet, gymnasieskola och vuxenutbildning samt kostverksamhet.

Ordförande: Fredrik Axelsson (M)
1:e vice ordförande: Lena Wahlgren (M)
2:e vice ordförande: Thomas Eneström (S)

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Nämnden utövar kommunens tillsyn över att skolplikten fullgörs samt utövar kommunens insynsrätt i fristående skolor.

Nämnden ansvarar för kostverksamheten.

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Sidansvarig: Filippa Bokelid
Senast uppdaterad: 2019-10-24