Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden ansvarar för för- och grundskolverksamhet, gymnasieskola och vuxenutbildning samt kostverksamhet.

  • Ordförande: Fredrik Karström (M)
  • 1:e vice ordförande: Lena Wahlgren (M)
  • 2:e vice ordförande: Thomas Eneström (S)

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Nämnden utövar kommunens tillsyn över att skolplikten fullgörs och utövar kommunens insynsrätt i fristående skolor.

Nämnden ansvarar för kostverksamheten.

Det dagliga arbetet inom nämndens område sköts av förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Senast uppdaterad: