Om du är orolig för en vuxen

Om du är orolig för att en person inte mår bra och tar skada av detta kan du göra en orosanmälan till kommunen.

Oro för en vuxen kan till exempel handla om missbruk, våldsutsatthet och psykiska problem som påverkar vardagen.

Lämna in orosanmälan

Om du behöver göra en orosanmälan, kan du göra en digital anmälan via vår e-tjänst för orosanmälan på Lomma.se (se länken nedan). Via e-tjänsten får vi in orosanmälningarna direkt och kan på så sätt ge snabbare hjälp.

Så här gör du en orosanmälan

Du göra en digital anmälan via vår e-tjänst (se länk nedan). Du kan även ringa kommunens kontaktcenter på telefon 040-641 10 00 och be att få tala med mottaget. Om du vill vara anonym behöver du inte säga ditt namn, om du anmäler som privatperson. Det går också bra att lämna in en skriftlig anmälan till Socialförvaltningen via kontaktcenter på Järnvägsgatan 7 i Lomma.

Mottagets öppettider

  • Måndag, onsdag, torsdag kl. 09.00-16.00
  • Tisdagar kl. 09.00-17.00
  • Fredagar kl. 09.00-15.00

Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Dag innan röd dag och klämdag kl. 09.00-12.00

Akut orosanmälan utanför kontorstid och på helger

När mottaget är stängt, kan du ringa Sociala jouren Syd via 112.

Osäker på om du ska göra en anmälan?

Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt att du behöver göra en orosanmälan. Du kan först få råd av en socionom på kommunen. Ring 040-641 10 00 och berätta att du är orolig för en vuxen, så kopplar de dig till mottaget för vuxenfrågor.

Du kan rådfråga utan att berätta vem du eller personen är. Tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer. Du kan även anmäla anonymt, men då är det viktigt att informationen är så detaljerad som möjligt eftersom socialsekreteraren i efterhand inte kan be om kompletterande information.

Du kan göra en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll

Om du som privatperson väljer att göra en anonym orosanmälan, tänk då på att det kan bli svårare för oss att utreda ärendet. Du får inte heller veta hur vi utreder ärendet och hur vi hjälper till.

Om du vill lämna in en orosanmälan i din yrkesroll behöver du inte ha personens godkännande, men det kan vara bra att berätta för personen att du tänker lämna en orosanmälan.

Vad händer när jag gjort en anmälan?

Efter att en anmälan inkommit till oss görs en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan.

Om det behövs och den enskilde vill göra en ansökan om stöd och hjälp startar vi en utredning. Vill inte den enskilde ha stöd från socialförvaltningen kan utredning endast inledas mot personens vilja i särskilda fall som gäller mycket allvarligt missbruk.

Vi hanterar alla orosanmälningar skyndsamt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: