Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Satsning för smartare väg till skolan

Elev tar på sig cykelhjälm

Lomma kommun genomför en satsning för en miljövänligare och hälsosammare väg till skolan. Som en del i detta har vi beviljats stöd av Energimyndigheten på 1 525 000 kronor för att driva ett projekt om hållbara transporter till och från skolor. Projektet genomförs inledningsvis på Strandskolan i Lomma.

Långsiktigt är målet att bidra till att växthusgasutsläppen från resandet till och från skolor minskar och att trafiksäkerheten ökar. Vidare ska satsningen bidra till ett ökat engagemang och ökad kunskap hos elever, föräldrar och personal om hur hållbara transporter bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Förhoppningen är också att eleverna ska bli piggare, friskare och få bättre koncentrationsförmåga samt ökad möjlighet att utforska sin närmiljö.

Ett första steg i satsningen är projektet "Hållbara transporter till och från skolor, ett personal- och elevengagemangsinitiativ av Lomma kommun". Projektet genomförs inledningsvis på Strandskolan i Lomma. Under projektets gång är tanken att fler skolor i kommunen ska involveras. Projektet pågår från 1 november 2018 till 31 oktober 2020.

Projektet genomförs i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander
Senast uppdaterad: 2020-01-17