Lomma kommun genomför en satsning
på Löddesnässkolan för en hållbar väg till skolan.

På sikt är målet att växthusgasutsläppen
orsakat av resor till och från skolor minskar.
Samtidigt vill vi att trafiksäkerheten för
eleverna ökar.

Satsning för smartare väg till skolan

Elev tar på sig cykelhjälm

En säkrare trafikmiljö runt skolan, friskare barn och mindre utsläpp. Det är något som de allra flesta av oss vill ha. Nu pågår projektet Min smarta väg till skolan på Löddesnässkolan för en hälsosammare och miljövänligare väg till skolan. Under läsåret ska elever och lärare arbeta med olika teman kopplat till hållbarhet. Hur långt kan vi nå tillsammans?

Alla har givetvis inte möjlighet att gå eller cykla till skolan, men om de som kan gör det i större utsträckning skulle det resultera i friskare barn, minskade utsläpp, bättre luftkvalitet samt säkrare och tryggare trafiksituation runt våra skolor. Under läsåret ska elever och lärare på Löddesnässkolan arbeta kring ämnesområdena trafik, miljö och hälsa för att inspireras till mer hållbara resvanor.

Fysisk aktivitet hos barn har även positiva effekter bland barns koncentrationsförmåga och skolresultat. Barn som tar sig med aktiva transportmedel till och från skolan blir också mer självständiga, snabbare trafikmogna och får en bättre lokalkännedom.

Projektet omfattar alla elever och lärare på Löddesnässkolan och pågår under höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Som uppstart genomfördes en resvaneundersökning och en invigningsfest hölls på skolan.

Min smarta väg till skolan på Löddesnässkolan är ett samarbetsprojekt mellan Löddesnässkolan, Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid samt Samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: