Lomma kommun genomför en satsning
på Strandskolan för en hållbar väg till skolan.

På sikt är målet att växthusgasutsläppen
orsakat av resor till och från skolor minskar.
Samtidigt vill vi att trafiksäkerheten för
eleverna ökar.

Satsning för smartare väg till skolan

Elev tar på sig cykelhjälm

Lomma kommun genomför en satsning för en miljövänligare och hälsosammare väg till skolan. Som en del i detta har vi beviljats stöd av Energimyndigheten på 1 525 000 kronor för att driva ett projekt om hållbara transporter till och från skolor. Projektet genomförs inledningsvis på Strandskolan i Lomma.

Långsiktigt är målet att bidra till att växthusgasutsläppen från resandet till och från skolor minskar och att trafiksäkerheten ökar. Satsningen ska bidra till ett ökat engagemang och ökad kunskap hos elever, föräldrar och personal om hur hållbara resor bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Förhoppningen är också att eleverna ska bli piggare, friskare och få bättre koncentrationsförmåga samt ökad möjlighet att utforska sin närmiljö.

Ett första steg i satsningen är projektet "Hållbara transporter till och från skolor, ett personal- och elevengagemangsinitiativ av Lomma kommun". Projektet genomförs inledningsvis på Strandskolan i Lomma. Under projektets gång är tanken att fler skolor i kommunen ska involveras. Projektet pågår från 1 november 2018 till 31 december 2020.

Projektet genomförs i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Låna elcykel

Du som är vårdnadshavare till elev på Strandskolan kan låna en elcykel helt kostnadsfritt. Elcykeln hämtas på Kommunhuset på tisdagar och återlämnas nästkommande måndag. Vi hoppas att du under veckan med elcykel ska upptäcka alla fördelar med cykling och förhoppningsvis börja cykla mer.

Boka elcykel här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander
Senast uppdaterad: 2020-09-09