Det är VA SYD som har
hand om vatten och avlopp
i Lomma kommun.

Om du behöver hjälp
kontakta VA SYD på
telefon 040-635 10 00,
dygnet runt - vid akuta stopp,
tömningar, läckor och ­översvämningar.

Vatten och avlopp

I Lomma kommun är det VA SYD som ansvarar för vatten- och avloppsverksamhet. Deras uppgift är att leverera friskt dricksvatten och rena avloppsvattnet. Lomma kommun gick med i VA SYD den 1 januari 2019. 

Person häller upp ett glas med vatten

Läs mer om det kommunala dricksvatten och legionella.

Vattenreningsverk

Läs mer om avloppsvatten, som är ett samlingsnamn för dag- och spillvatten.

Vatten på en träyta

Här hittar du information om du drabbas av en översvämning.

Vattenmätare

Här hittar du vanliga frågor och svar kring vatten och avlopp.

Vatten på en träyta

Här hittar du samrådshandlingarna för vattentjänstplanen.

Vattenmätare

Har du frågor angående vatten och avlopp? Vänligen kontakta VA SYD.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Senast uppdaterad: