Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det finns en avdelning
i Lomma kommun
som arbetar med frågor
om vatten och avlopp.

Om du får problem med
vattnet eller avloppet i huset
kan du göra en felanmälan.

Om du måste ha hjälp genast
kan du ringa kommunen
på 040-641 10 00.
När kommunen har stängt
ringer du i stället
SOS-alarm på telefon
040-676 93 73.

Reningsverk
Det finns två reningsverk
för vattnet från Lomma kommun.
Borgeby reningsverk
tar hand om vattnet
från norra delen.
Sjölunda reningsverk
i Malmö tar hand om
vattnet från den södra delen.

Vatten och avlopp

VA-enheten ansvarar för vattenförsörjning till fastigheterna i kommunen, och avloppsavdelningen från dem, samt att dessa sköts på ett korrekt sätt. VA-enheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dricksvattnet i Lomma kommun produceras av Sydvatten och kommer vanligtvis från sjön Bolmen. När vattnet kommer från en sjö kallas det ytvatten. Det renas på Sydvattens vattenverk innan det når din kran och kontrolleras noga så att det inte innehåller mikroorganismer eller några skadliga ämnen.

Avloppsvatten behöver tas om hand i ledningsnät och reningsanläggningar för att det inte ska skada våra vattenförekomster eller vår hälsa. Till Borgeby reningsverk leds vatten från Bjärred, Borgeby, Fjelie, Flädie och omgivande byar och landsbygd. Avloppet från de södra delarna av kommunen pumpas till Sjölunda reningsverk i Malmö.

Har ni fler frågor angående vatten och avlopp eller om ni är intresserade av ett studiebesök på avloppsreningsverket, så kan ni kontakta oss på 040-641 10 00 eller info@lomma.se.

Journummer

Kommunens växel: 040-641 10 00

SOS-alarm: 040-676 93 73

VA SYD

Den 8 november 2018 togs beslut i kommunfullmäktige om att Lomma kommun ska bli medlemmar i VA SYD. Ett medlemskap skulle innebära att VA SYD står för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningar. Läs mer om beslutet här.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-11-09