Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det är VA SYD som ser till
att vi har vatten
i kranarna i kommunen.

Dricksvatten

Det är VA SYD som levererar Lomma kommuns kommunala dricksvatten. Det kommunala dricksvattnet hämtas från sjön Bolmen i Småland och leds via Ringsjöverket till Lomma. Som reservvattentäkt har Ringsjön använts.

Vattenverken ägs och drivs av Sydvatten, ett kommunägt företag.

Vad används vårt vatten till?

Alla behöver vi vatten, både människor, djur och växter. Människokroppen består till två tredjedelar av vatten. Vi behöver dricka cirka två liter vätska per person och dygn för att hålla en god vätskebalans.

Många tror att industrin står för den största vattenanvändningen, men det är en myt. Det är hushållen som är den stora vattenkonsumenten. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn:

  • 60 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter övrigt

Källa: Vatten och näringsämnen i kretslopp

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2019-01-01