Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det är Sydvatten som ser till
att vi får vårt vatten
till kranarna i kommunen.

Dricksvatten

Lomma kommun producerar inget eget dricksvatten. Det kommunala dricksvattnet hämtas från sjön Bolmen i Småland och leds via Ringsjöverket till Lomma. Som reservvattentäkt har Ringsjön använts.

Det är Sydvatten, ett kommunägt företag, som producerar och levererar dricksvatten till Lomma kommun och 16 andra kommuner i Skåne. Dricksvattnet från Sydvatten uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal. Inom kommunen är det Lomma kommun som är ansvarig för ledningarna och distributionen av det kommunala dricksvattnet. ​

Vad används vårt vatten till?

Alla behöver vi vatten, både människor, djur och växter. Människokroppen består till två tredjedelar av vatten. Vi behöver dricka cirka två liter vätska per person och dygn för att hålla en god vätskebalans.

Många tror att industrin står för den största vattenanvändningen, men det är en myt. Det är hushållen som är den stora vattenkonsumenten. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn:

  • 60 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter övrigt

Källa: Vatten och näringsämnen i kretslopp

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26