Det är VA SYD som ser till
att vi har rent vatten
i kranarna.

Dricksvatten

Det är VA SYD som levererar dricksvatten till Lomma kommun. Det kommunala dricksvattnet hämtas från sjön Bolmen i Småland och leds via Bolmentunneln och Ringsjöverket till Lomma.

Från småländska Bolmen leds vattnet i den 8 mil långa Bolmentunneln till Skåne. Om det skulle uppstå problem med försörjningen från Bolmen finns det möjlighet att ta vatten från reservvattentäkten Ringsjön i Skåne. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten.

Vad används vårt vatten till?

Alla behöver vi vatten, både människor, djur och växter. Människokroppen består till två tredjedelar av vatten. Vi behöver dricka cirka två liter vätska per person och dygn för att hålla en god vätskebalans.

Många tror att industrin står för den största vattenanvändningen, men det är en myt. Det är hushållen som är den stora vattenkonsumenten. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn:

  • 60 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter övrigt

Källa: Vatten och näringsämnen i kretslopp

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2020-01-22