Det är viktigt att vi tar hand om vår kust.
Lomma kommun har skrivit en plan
om hur vi ska skydda kusten på ett bra sätt.

Kustzonsprogram

Kusten med vind- och kitesurfare

Syftet med Kustzonsprogrammet är att det ska vara vägledande mot ett gemensamt strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt fram till år 2030.

Programmet ska tydliggöra ansvarsförhållandet mellan olika aktörer. Utgångspunkten har varit att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma kommuns kust med avseende på de tre aspekterna: översvämning, erosion och strandskyddets syfte.

En stor del av arbetet har varit att ta fram aktuella kunskaps- och planeringsunderlag, för att få en målbild om hur kusten ska se ut i ett långsiktigt perspektiv.

Kustzonsprogrammet för Lomma kommun 2019–2030 antogs av kommunfullmäktige 2019-05-23.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: