Beställa betyg

Betygshandlingar för grundskolan

Om du saknar ditt betyg från grundskolan, kan du kontakta kommunarkivet för en kopia/avskrift.

Tänk på att ditt betyg är en värdehandling som ska aktas och bevaras för framtida bruk. Vi kan ta en kopia från betygskatalogen eller kopiera ditt betyg, men ett original går inte att återskapa.

Kommunarkivet bevarar även slutbetyg från friskolan Montessori Bjerred. (Enligt 29 kap 18§ i skollagen ska huvudmannen för en fristående skola där betyg sätts, lämna över elevernas slutbetyg, eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd utbildning, till den kommun där skolan är belägen.)

Betygshandlingar för gymnasiet

I dagsläget saknar Lomma kommun gymnasieskola, därför bevaras heller inga handlingar från sådan verksamhet i kommunarkivet. Om du söker ett slutbetyg från gymnasiet ska du kontakta den kommun som skolan finns i.

Beställ betygskopior

Beställarens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Beställarens kontaktuppgifterVar utbildningen fullständig?
Var utbildningen fullständig?


Hur ska kopiorna hämtas ut? * (obligatorisk)
Hur ska kopiorna hämtas ut?  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Ågren
Senast uppdaterad: