Verksamhetsområde längs Malmövägen

Verksamhetsområde E6

På en yta om cirka 18 hektar, mellan Malmövägen och E6an i Lomma planerar vi för ett nytt verksamhetsområde. Här vill vi skapa möjlighet för nya verksamheter att etablera sig men också möjliggöra för verksamheter som ligger mer centralt i Lomma tätort att flytta ut.

På öppet hus framkom många synpunkter kring trafik- och bullerfrågor.

För att projektet ska leverera ett så bra resultat som möjligt samt att markanvändningen blir effektivt krävs ett omfattande arbete. Vi behöver arbeta vidare med näringslivsfrågor och lämpliga byggnadsvolymer-/gestaltning för att skapa mesta möjliga mervärde i projektet.

Därefter ska marken detaljplaneläggas för att bland annat pröva markens lämplighet för bebyggelse.

I nuläget finns ingen bestämd tidplan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: