Rehabilitering

Om du efter en sjukdom eller skada behöver hjälp med habilitering/rehabilitering är du välkommen att kontakta KommunReHab Lomma. Här arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor.

Vi ansvarar för:

 • rehabilitering i hemmet (om du inte klarar att ta dig till Regionens hälsovalsenheter).
 • rehabilitering på kommunens särskilda boenden.
 • rehabilitering på kommunens korttidsenhet.
 • tekniska hjälpmedel för dig som är över 20 år.
 • habilitering för dig som är född 1974 eller tidigare och bor i särskild boendeform och har daglig verksamhet eller enbart har daglig verksamhet.

Arbetsterapeut och sjukgymnast

Sjukgymnast och/eller arbetsterapeut utreder och bedömer ditt behov av habilitering/rehabilitering. Vi utformar insatserna tillsammans med dig.  Om det behövs skriver vi allt i en gemensam plan. Vårt mål är att göra vardagens aktiviteter möjliga och trygga, och att du ska klara dig på bästa sätt.

Arbetsterapeuten kan bland annat hjälpa dig med:

 • Bedömning och träning av aktiviteter i vardagen, till exempel personlig vård, förflyttningar och hushållsgöromål
 • Utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel för att underlätta vardagen i hemmet
 • Bedömning av din boendemiljö med förslag till förändringar, till exempel i samband med bostadsanpassning  

Sjukgymnasten kan bland annat hjälpa dig med:

 • Bedömning, träning och behandling vid nedsatt funktionsförmåga
 • Smärtbehandling
 • Utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel för gång, förflyttning och träning.

I KommunReHab ingår även två undersköterskor som arbetar med hemrehabilitering.

All personal har tystnadsplikt.

Välkommen att ta kontakt med oss enligt kontaktinformationen nedan.

Kontakt

Telefontid måndag–fredag 9.00–10.00. Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen, som lyssnas av dagligen.

KommunRehab kan också nås via e-post. Tänk på att inte skriva några känsliga uppgifter eftersom det inte är krypterat. Det går även att kontakta KommunReHab via Kontaktcenter 040-641 10 00.

Sidansvarig: Malin Ask

Senast uppdaterad: