Serveringstillstånd

För att få servera alkohol kan du behöva söka tillstånd hos kommunen.

När kommunen ska avgöra om en viss servering kan komma att orsaka problem inom alkoholpolitiken utgår de från riktlinjer för serveringstillstånd. Dessa riktlinjer är fastställda av kommunfullmäktige och ingår i kommunens alkohol- och drogpolitiska program.

Alkohollagen

När kommunen handlägger ansökningar om serveringstillstånd så utgår man från alkohollagen. Enligt alkohollagen ska kommunen pröva om den som ansöker om att få servera alkohol är lämplig för uppgiften. Det innebär att den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha goda kunskaper om alkohollagstiftningen. Sökanden ska också kunna visa skriftlig dokumentation över hur inköpet/uppstarten av restaurangverksamheten har finansierats. Sökanden ska kunna visa dels pengarnas ursprung, dels att kapitalet har anskaffats på ett legitimt sätt. Den som ansöker om serveringstillstånd ska i regel avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen.

Alkohollagen ställer krav på att den som serverar alkohol även måste servera lagad, eller på annat sätt tillredd, mat under hela serveringstiden. Gästerna ska erbjudas ett varierat utbud av maträtter som består av både förrätter, huvudrätter och efterrätter. För att beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska ett eget kök finnas i anslutning till serveringslokalen. Serveringslokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd, till exempel:

  • stadigvarande till allmänheten
  • tillfälligt till allmänheten
  • stadigvarande till slutet sällskap
  • tillfälligt till slutet sällskap
  • cateringtillstånd
  • provsmakningstillstånd.

Blanketter

För att söka serveringstillstånd ska du fylla i en ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den kan skickas in med post eller e-post.

Tillsyn

Det är främst kommunen och polismyndigheten som sköter tillsynen av restaurangernas alkoholservering. Arbetet med tillsynen sker dock i samarbete med till exempel Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, eftersom de också har inblick i restaurangnäringen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: