Omsorg och hjälp

Det finns många olika former av råd, stöd, omsorg och hjälp för att du, som kommuninvånare, ska ha goda möjligheter att leva ett bra liv.

Under Omsorg och hjälp kan du läsa om de verksamheter som Lomma kommun erbjuder barn, unga, vuxna och äldre.

Hitta direkt

Socialförvaltningen byter lokaler

Under hösten 2023 kommer delar av socialförvaltningen byta lokaler.

Oktober
Under perioden 17:e-30:e oktober byter nedanstående verksamheter lokaler:

  • Hemtjänst City
  • Hemtjänst Hamnen
  • Hemtjänst Solberga
  • Rehabenheten
  • Enheten för sjuksköterskor/hemsjukvård

November
Socialförvaltningens verksamheter som idag sitter i kommunhuset, byter under november månad lokal till följd av kommunhusets omlokalisering. Detta gäller all myndighetsutövande verksamhet så som utredare inom familjerätt, ekonomiskt bistånd, barn och vuxna, funktionsstöd (LSS) och äldreomsorg.

Från och med den 1a december kommer socialförvaltningens myndighetsenheter ta emot bokade besök på Industrigatan 21B.

Kontakt
Under dagarna vi flyttar kommer våra verksamheter vara igång som vanligt men vi ber om er förståelse om det blir något längre svarstid under denna period. För att komma i kontakt med våra verksamheter är du alltid välkommen att ringa Kontaktcenter på 040-641 10 00.

Äldre dam pratar med yngre kvinna samtidigt som hon stickar

Läs mer om utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen genom att klicka på bilden!

Ekonomiskt bistånd, God man, förvaltare, förmyndare, Budget och skuldrådgivning, Konsumentvägledning

Hemtjänst, Särskilda boenden, Mötesplatser, Matsedlar, Aktiviteter, Dagverksamhet, Resor och transporter

Hjälp för barn och unga som mår dåligt, Problem hemma, Alkohol, droger och missbruk, Våld och övergrepp, Stöd till föräldrar

Samarbetet efter separation, Bekräfta faderskap och föräldraskap, Familjerätt, Vårdnadstvister, Gifta sig, Adoption, Begravning

Missbruk och beroende, Psykisk ohälsa, Våld i nära relation, Sjukvård, Mötesplats Centrum, Personligt ombud

Orosanmälan för ett barn eller vuxen, Bli familjehem eller Jourhem

Vad är LSS? Stöd i vardagen, Resor och transporter, Fritid, Sysselsättning, Hjälpmedel och bostadsanpassning, Tandvård och sjukvård, Boenden

Anhörigstöd, Stöd till anhörig eller närstående till person med missbruk, med demens eller till en person med funktionsvariation

Boende för nyanlända, Arbete för nyanlända, SFI, Stöd till nyanlända och ensamkommande barn och unga, Frågor och svar

Akut hjälp och krishantering, Räddningstjänst, Dina säkerhet, Brottsförebyggande arbete, Utbildningar, Skadeståndsanspråk

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter

Ring till Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00. Berätta vad du behöver hjälp med så får du prata med rätt person. Du kan också skicka e-post via info@lomma.se.

Akut hjälp

Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

Fler kontaktuppgifter för akut hjälp.

Direktlänk

Nyheter