Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omsorg och hjälp

Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar. Behoven ser olika ut beroende på situation eller var du befinner dig i livet.

Hand som håller om en äldre

Här hittar du den senaste informationen om hemtjänsten från den 1 mars 2019.

En äldre och en medarbetare pratar

Mötesplatserna är till för alla. Här finns ett stort utbud av olika aktiviteter och trivsamma möten.

Socialförvaltningen i Lomma kommun erbjuder olika former av råd, stöd, omsorg och hjälp för att du, som kommuninvånare, ska ha goda möjligheter att leva ett bra liv. Under Omsorg och hjälp kan du läsa om de verksamheter som Lomma kommun erbjuder barn, unga och vuxna.

Här finns bland annat information om äldreomsorg och stöd till dig med olika typer av funktionsnedsättning. Här finns också information om vart du vänder dig för att få hjälp med ekonomiska bekymmer, frågor kring familjerelationer samt missbruk.

Du är välkommen att kontakta socialförvaltningen för mer information. Du når oss via Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

Nyheter