Enskilda vägar är den allra största
delen av Sveriges vägnät.

De som ansvarar för de enskilda
vägarna kan söka bidrag från kommunen
eller få statsbidrag.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer. En del enskilda vägar får statsbidrag.

Bidrag till enskilda vägar

För att få rätt till bidrag ska väghållningen vara ordnad genom samfällighetsförening eller annan sammanslutning som kan dokumentera sitt väghållningsansvar. I Lomma kommun finns det möjlighet att söka två olika typer av kommunalt bidrag till enskilda vägar:

  • Driftbidrag
  • Upprustningsbidrag

Bidrag utgår till

  • Enskild väg med statsbidrag.
  • Annan enskild väg vars längd uppgår till minst 200 meter och som betjänar två eller flera fastigheter.

Mer information om bidragsregler för enskild väghållning samt ansökningsblankett hittar du på denna sida. Ansökan lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen, driftenheten via info@lomma.se.

Bidragssumman är 3 kr per meter väg. För rätt till bidrag för det innevarande året ska ansökan ha inkommit till Lomma kommun senast den 31 mars. Bidraget utbetalas sedan i efterskott, alltså året efter.

Utöver kommunalt bidrag finns det även möjlighet att ansöka om statsbidrag för enskild väghållning. Detta går att göra via Trafikverkets webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: